Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rynek jako podstawa działań przedsiębiorstwa

   

  Rynki preds.(biznesowe) obejmują preds. I instytucji, a także osoby fizyczne które nabywają dobra w celu dalszej produkcji, odsprzedaży, redystrybucji.Predsiębiorstwa ( wliczając w to instytucje rządowe i organizacje typu monprofit)stanowią rynek dla dostawców surowców i wyrobów gotowych oraz części...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

   

  Marketing jest wytworem określonych warunków, pojawienie się ograniczeń po stronie popytu oraz związanego z tym narastania trudności w sprzedaży lub niepewności zbytu produktów na rynku. Zmieniające się nieustannie warunki działania są jednym z podstawowych czynników wpływających na wewnętrzną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności między ceną a popytem

   

  Mają dwustronny charakter.. Cena wywiera wpływ na popyt ale jej zmiany zależą od zmian zachodzących w popycie. Reakcje popytu na zmiane cen znajdują wyraz w cenowej elasyczności popytu.

  3Rodzaje popytu:

  popyt elasyczny-gdy względne zmienne popytu są większe niż względne zmiany cen

  popyt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i funkcje cen w marketingu

   

  Ważnym elementem marketingu jest cena. Nie występuje ona jako wyizolowany instrument mark. Lecz w powiązaniu z innymi instrumentami i działaniami uruchamianymi przez przeds. W procesie kształtowania zjawisk rynkowych.Zwiazek ceny z innymi elementami mark. Dotyczy jegi sfery instrumentalno –czynnościowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ OSOBISTA

   

  SPRZEDAŻ OSOBISTA uznawana jest za najbardziej efektywną formę prezentacji produktu. Polega ona na osobistym kontakcie sprzedawcy z nabywcą, zainteresowaniu go produktem i nakłonieniu do transakcji kupna. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy konsument nie ma sprecyzowanego sposobu w jaki chce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zakupu dóbr konsumpcyjnych

   

  Przed rozpoczęciem planowania marketingowego firma powinna określić swoich docelowych nabywców i poznać charakterystyczny dla nich proces decyzyjny. Wiele decyzji zakupu podejmuje tylko jedna osoba, ale niektóre mogą mieć wielu uczestników, którzy grają rolę:

  Inicjatora – pierwsza wysuwa pomysł...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /6 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące zachowanie się konsumentów

   

  Punktem wszelkich działań marketingowych jest konsument. Postępowanie konsumentów to ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.

  Szczegółowy model czynników wpływających na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /6 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Al-istisna

  Charakterystyka

  Al-istisna jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Al-istisna jest kontraktem, w którym jedna ze stron zleca drugiej wyprodukowanie i dostarczenie ustalonej ilości towaru o precyzyjnie określonych właściwościach. Umowa zawiera ponadto datę dostawy, cenę oraz dzień...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i funkcje produktu

   

  Produkt jest pierwszym i najważniejszym elementem marketing mix. Strategia produktu wymaga koordynacji działań w zakresie asortymentu, lini produktów, marek opakowań i etykiet. Produkty na rynku dzielimy na :Dobra fizyczne (samochody książki),Usługi(fryzjer, koncerty),Osoby (Michael...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria segmentacji na różnych rynkach

   

  Istnieją dwie podstawowe zasady dokonywania segmentacji: metody segmentacji różnią się w zależności od rodzaju oferowanego produktu oraz dokonanie procesu segmentacji jest procesem ciągłym, wymagającym stałego badania cech konsumentów i różnic między nimi oraz dostosowania programu działania do tych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /4 730

  praca w formacie txt

Do góry