Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CO TO SĄ FUNKCJE MARKETINGOWE?

   

  Szczegółowa analiza struktura funkcji marketingowych w formie rozgałęzionego „drzewa funkcji” jest niezbędna przede wszystkim w kształtowaniu organizacji marketingu gdzie stanowi punkt wyjścia dla przeprowadzenia racjonalnego podziału pracy i tworzenia wyspecjalizowanych komórek i stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady orientacji marketingowej

   

  Rynek w centrum zainteresowania , co jest związane ze ścisłym określeniem rynku docelowego dla wyrobów przedsiębiorstwa.

  Koncentracja na kliencie ,czyli zabieganie o to , żeby klient był zadowolony z usług; dążenie do ciągłego podnoszenia satysfakcji konsumenta , pozostawanie otwartym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje dystrybucji

   

  Prze proces dystrybucji rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcją a konsumpcją. Części składowe dystrybucji:

  Kanały dystrybucji – obejmują doprowadzenie towarów lub sklepów oraz oferowanie tych towarów nabywcom

  Fizyczny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania marketingowego

   

  Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Jest to świadome działanie podejmowane w celu osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje marketingu w przedsiębiorstwie

   

  Filozofia marketingowa, która bazuje na długookresowej działalności przedsiębiorstwa obejmuje:

  orientację na wymianę wymagającą nastawienia na nabywcę i zapewnienie im korzyści,

  orientację na rozwiązywanie problemów nabywcy,

  orientację systemową polegającą na ciągłości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa

   

  Marketing-zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

  Marketing jest zbiorem instrumentów i działań, wskazuje na jego charakter systemowy charakter instrumentalno-czynnościowy. Skupia w sobie zróżnicowane elementy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIE

   

  OPAKOWANIE pełni funkcje użytkowe i promocyjne. Te pierwsze oznaczają, że opakowanie stanowi ochronę dla produktu oraz umożliwia jego transport i porcjowanie. Funkcje promocyjne natomiast wyrażają się w eksponowaniu produktu i dostarczaniu wrażeń estetycznych. Opakowanie ma zwracać uwagę klienta i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA

   

  REKLAMA jest płatną formą promocji produktu lub firmy. Jej celem jest podtrzymanie sprzedaży produktów, pozyskiwanie nowych klientów, wspieranie produktów wchodzących na rynek itd. Ostatecznym rezultatem powinien być wzrost zainteresowania konsumentów danym produktem zakup.

  Skuteczna reklama...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLIC RELATIONS

   

  PUBLIC RELATIONS stanowi kolejny element marketingu chociaż nie związany ze sprzedażą w sposób bezpośredni. Celem public relations jest tworzenie pozytywnego wizerunku (image) firmy poprzez odpowiednie kształtowanie stosunków z otoczeniem.

  Kreowanie firmy jako rzetelnego producenta i partnera godnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCJA SPRZEDAŻY

   

  PROMOCJA SPRZEDAŻY to działania wyrażające się w stosowaniu krótkotrwałych zachęt mających skłonić klienta do nabycia produktu lub zakupu większych ilości. W tym celu wykorzystuje się takie środki jak: rozdawanie bezpłatnych próbek towaru, udzielanie różnorodnych premii i rabatów, organizowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry