Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategie opracowane przez Portera

   

  1. Czym charakteryzuje się strategia wiodącej pozycji kosztowej?

   

  Stosując ten rodzaj strategii za cel główny stawia się utrzymanie niskiego kosztu wytwarzania w porównaniu z konkurentami. Nie pomija się jednak odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, świadczonych usług. Obszarem krytycznym są więc w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /8 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wiodącej pozycji kosztowej

   

  Stosując ten rodzaj strategii za cel główny stawia się utrzymanie niskiego kosztu wytwarzania w porównaniu z konkurentami. Nie pomija się jednak odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, świadczonych usług. Obszarem krytycznym są więc w tym przypadku koszty. Firmy które stosują ten typ strategii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikael Porter

   

  Mikael Porter jest twórcą zbioru strategii konkurencji, stanowiących bazę, na których firma może prowadzić walkę konkurencyjną. Są to strategie potencjalnie skuteczne, za pomocą, których można uzyskać wyniki lepsze od innych firm.

  Z punktu widzenia Portera istnieją dwie strategie, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia Joint venture albo alians.

   

  Główne korzyści:

  połączenie technologicznych czy marketingowych możliwości powinno dać efekt synergiczny;

  podział ryzyka.

   

  Główne wady:

  możliwość konfliktów dotyczących wspólnej działalności;

  niebezpieczeństwo spadku znaczenia (wartości) jednej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie wejścia na nowe rynki

   

  1. Strategia wypukła

  Przedsiębiorstwo od razu wchodzi na wszystkie segmenty z pełnym zakresem działania, ponosząc duże nakłady w celu szybkiego przyrostu sprzedaży i zysków

  (właściwa w sytuacji dysponowania odpowiednimi zasobami i / lub nie występowania dużego ryzyka).

   

   

  2. Strategia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowej (SIM)

   

  System informacji marketingowej (SIM) to osoby, wyposażenie oraz procedury związane ze zbieraniem, segregowaniem oraz dystrybucją informacji służącej podejmowaniu decyzji marketingowych.

   

   

  Struktura:

  wewnętrzne sprawozdania (zamówienia, raporty ze sprzedaży, dane o poziomie zapasów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ceny penetracyjnej

   

  Strategia ceny penetracyjnej jest przeciwieństwem strategii wysokiej ceny. Wychodzi się tu od stosunkowo niskiej ceny, by w przyszłości ją podwyższać. Motywem takiego postępowania jest chęć szybkiego wejścia na nowy rynek i dokonania jego penetracji. Zamierza się uzyskać duży udział w rynku, co...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wysokiej ceny

   

  Strategia wysokiej ceny polega na tym, że początkowo cena jest wysoka, a później jest ona obniżana. W przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek zakłada się, że początkowo nabywcami nowego dobra są ludzie o wysokich dochodach, dla których cechy produktu są ważniejsze od jego ceny. Ważniejsza dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH

   

  Kryterium 1:

  Metody mające cel jawny

  Metody mające cel ukryty

  Kryterium 2:

  Metoda ankietowa:

  Jest określona liczba pytań, kierowanych zazwyczaj do pojedyńczych respondentów. Może to być wywiad osobisty, telefoniczny, pocztowy.

  Metody psychologiczne:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowych

   

  System informacji marketingowych tworzą ludzie, urządzenia, w które są wyposażeni, oraz procedura zbierania, klasyfikowania, analizowania oceniania informacji oraz ich przekazywania podejmującym decyzje marketingowe. Przy czym informacje te powinny być przydatne, dokładne i dostarczane we właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt

Do góry