Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Perspektywy rozwoju sponsoringu

   

  Charakterystyczną cecha rozwoju sponsoringu we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych jest rozszerzenie jego form na nowe dziedziny życia. Zarówno dane statystyczne dotyczące udziału poszczególnych dziedzin życia społecznego w sponsoringu, jak i analiza występujących trendów pozwalają określić dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

   

  Sponsoring jest jedną z szybciej rozwijających się form promocji. Jego rozwój wynika w dużym stopniu z nasycenia rynku tradycyjną reklamą i ze spadającej jej skuteczności i efektywności. Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność sponsoringowa Nationale Nederlanden.

   

  Firma Nationale Nederlanden jest holenderskim przedsiębiorstwem działającym w dziedzinie ubezpieczeń na życie. Na początku 1995 roku weszła na polski rynek i jako główne przedsięwzięcie promocyjne wybrała sponsoring, decydując się na wspieranie kultury.

  Wybrano sponsorowanie odbywającego się w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność sponsoringowa przedsiębiorstw

   

  1. Bank Handlowy.

  Bank Handlowy współpracuje od pewnego czasu z AIESEC . Podpisano umowę na realizacje wielu projektów edukacyjnych , wykładów i konferencji. Zasadą jednak jest, że bank finansuje tylko poszczególne, odpowiednio uzasadnione projekty. Bank jest współorganizatorem corocznych targów pracy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sponsorowania w kulturze

   

  Sponsorowanie w obecnym etapie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju jest istotnym źródłem finansowania kultury. Dlatego wiele instytucji, organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy.

  zyskanie przychylności władz i społeczności lokalnych,

  promieniowanie dobrej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsoring w kulturze

   

   

  sztuka malarska, tj. malarstwo, plastyka, grafika, architektura, fotografia,

  teatr, tj. opera, operetka, balet, sztuki teatralne, widowiska sceniczne,

  muzyka klasyczna i muzyka rozrywkowa,

  literatura, tj. książki i czasopisma,

  filmy dla kina i telewizji,

  opieka...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /4 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsoring telewizyjny

   

  Sponsorowanie telewizyjne – współfinansowanie w sposób bezpośredni lub pośredni produkcji i/lub emisji programów telewizyjnych w celu rozpowszechniania nazwy firmy, znaku towarowego lub produktu sponsora.

   

  Rodzaje sponsoringu telewizyjnego:

  Sponsorowanie finansowe

  Sponsorowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /6 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKRUTACJA, SELEKCJA I SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW

   

  Proces selekcji kandydatów obejmuje następujące etapy:

  Sporządzenie dokładnego opisu stanowisk krótkim, jasnym i prostym językiem.

  Określenie pożądanego profilu osobowego:

  wygląd zewnętrzny, ogólne wrażenie, czynniki mierzalne (wiek, wykształcenie, doświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYL I KULTURA ZARZĄDZANIA

   

  Podstawowe elementy zarządzania sprzedażą noszą nazwę „siedem S”. Można je podzielić na dwie kategorie:

  Trzy „twarde S”:

  strategia: kładzie nacisk na potrzebę wytyczenia kierunku działania. W zakres strategii sprzedaży wchodzi:

  wyznaczanie właściwości obszarów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania szefa działu sprzedaży

   

  Podstawowym celem zarządzania sprzedażą jest osiągnięcie zaplanowanych celów firmy za pomocą takiego motywowania członków zespołu handlowego, by pracowali na najwyższym dostępnym poziomie. Spośród podstawowych funkcji zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /4 273

  praca w formacie txt

Do góry