Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Public relations

   

  Public relations – nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp..

  Public relatione określa tę działalność jako „planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwizycja

   

  Akwizycja – uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami o wysokiej wartości jednostkowej, a w szczególności obrocie sprzętem inwestycyjnym i obrocie patentami (licencjami)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja

   

  Promocja – jest to zjawisko które można zdefiniować jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do działania zgodnego z intencjami nadawcy.

   

  Promocja oznacza wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali

  Charakterystyka

  Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

  Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCJA A DYSTRYBUCJA

   

  Dystrybucja – jest częścią marketingu, na którą składają się wszystkie działania związane z fizycznym przepływem od ich wytwórcy do docelowego konsumenta lub użytkownika.

  >

  >

  1 J. Altkorn i T. Kramer „Leksykon Marketingu”, PWE, Warszawa 1998, s.235

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCA A CENA

   

  Cena – jest to wartość towaru wyrażona w pieniądzu, czyli kwota jaką klient musi zapłacić aby otrzymać dany produkt. Polityka cen zależy od rodzaju produktu oraz wielkości rynku docelowego. Przy ustalaniu ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które ją kształtują. Czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK PROMOCJI Z PRODUKTEM

   

  Produkt – w znaczeniu marketingowym rozumiany jest bardzo szeroko. Jest to wytwór pracy ludzkiej, który w wyniku przeprowadzonych badań marketingowych powinien zaspokajać odczuwanie potrzeby, do starczać korzyści związanych z jego użytkowaniem oraz satysfakcji z jego posiadania.

  Związki promocji z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZNACZENIE PROMOCJI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

   

  Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw jest uzależnione od wielu różnych czynników.

  Do najważniejszych należą:

  Zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku

  Konkurencja na rynku

  Charakter rynku

  Rodzaj i jakość sprzedawanych towarów

  Stopień zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCJA JAKO PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM

   

   

   

  Proces ten składa się z dwóch faz:

  faza I – otrzymanie przez przedsiębiorstwo informacji z rynku jako rezultat prowadzonych badań marketingowych.

  faza II – przekazywanie przez przedsiębiorstwo informacji na rynek.

  W warunkach istnienia konkurencji oraz bogatej oferty towarów i usług oferowanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /8 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja

   

  Promocja - słowo pochodzi od łacińskich wyrazów promotio i promovere, oznaczających poparcie i prowadzenie naprzód.

  Synonimem słowa promocja jest określenie „oddziaływanie na rynek” lub „wpływanie na nabywców”. Użycie powyższych zwrotów podkreśla fakt wpływania zarówno na nabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry