Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Umiejętności menedżerskie

   

  Menedżerowie, chcąc skutecznie wypełniać swoje role kierownicze, muszą posiadać odpowiednie umiejętności rozumiane jako względnie trwała zdolność do zastosowania profesjonalnej wiedzy w sposób praktyczny, w celu uzyskania pożądanego rezultatu wdanej sytuacji działania. W literaturze poświęconej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera

   

  Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera (1)

   

  I. Zarządzając organizacją ma się do czynienia z cztero­ma sytuacyjnymi realiami, nad którymi nie ma w zasa­dzie możliwości sprawowania skutecznej kontroli

  1. czas szefa organizacji wydaje się należeć do wszyst­kich,

  2. menedżerowie dopóty będą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność promocji sprzedaży

   

  Promocja sprzedaży obejmuje wiele metod stymulujących zainteresowanie produktem i chęć wypróbowania go przez kupującego. W celu zwiększenia efektywności promocji sprzedaży, kierownictwo powinno obserwować jej wpływ na wysokość kosztów i wielkość sprzedaży. Chodzi tu o :

  -procent sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność reklamy

   

  Wielu menadżerów uważa, że zmierzenie tego, co otrzymują w zamian za fundusze wydane na reklamę jest niemal niemożliwe. Powinni jednak przynajmniej obserwować następujące statystyki dotyczące:

  -kosztu reklamy na tysiąc potencjalnych klientów, do których dociera dany środek przekazu;

  -procentu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność personelu sprzedaży

   

  Kierownicy ds. sprzedaży muszą obserwować następujące wskaźniki efektywności personelu sprzedaży w danym regionie:

  -średnią dzienną liczbę wizyt handlowych na jednego sprzedawcę;

  -średni czas trwania wizyty handlowej na jeden kontakt;

  -średni dochód z jednej wizyty handlowej;

  -średni koszt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola efektywności działań marketingowych

   

  Praca wydziału marketingu polega na planowaniu i kontroli działalność i marketingowej. Ponieważ podczas wdrażania planów marketingowych może pojawić się wiele niespodzianek, dział ten musi ciągle kontrolować działalność marketingową. Oto co zaobserwowano:

  Systemy kontroli są lepsze w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby organizacji działu marketingu

   

  Nowoczesne działy marketingu przybierają liczne formy. Wszystkie one muszą brać pod uwagę cztery wymiary działań marketingowych: funkcje, obszary geograficzne, produkty i rynki konsumenta.

  ORGANIZACJA FUNKCJONALANA

  Najpowszechniejsza forma organizacji marketingu polega na bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /7 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby organizowania przedsiębiorstwa zorientowanej na marketingu

   

  Przedsiębiorstwa potrzebują świeżych koncepcji dotyczących organizowania biznesu i marketingu w odpowiedzi na znaczne zmiany , jakie miały miejsce w otoczeniu w ostatnich latach. Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji, globalna konkurencja, wzrastające doświadczenie nabywców, rosnące znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA DYSTRYBUCJI

   

  Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /6 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia produktu

   

  Produkt - product - produktem może być idea, usługa, towar lub ich kombinacja; wszystko, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użytkowania oraz konsumpcji, co może zaspokoić potrzebę lub pragnienie.

   

  Strategia produktu - proces dostosowywania produktu nowego lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt

Do góry