Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ruch turystyczny

  Charakterystyka

  Ruch turystyczny to określenie przemieszczania się ludzi, które nie jest wymuszone przez czynniki zewnętrzne - ludzie zmieniają miejsce pobytu, swoje środowisko, rytmu życia dobrowolnie - bez przymusu. Ruch turystyczny odnosi się do określonego obszaru, kierunku, okresu w którym trwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje ergonomii

  Charakterystyka

  Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje ergonomii, które wzajemnie się dopełniają w procesie tworzenia takiego układu człowiek - maszyna - środowisko, że pracownik będzie zdrowy, produktywny i pracowników|zadowolony z pracy, co będzie się przekładało na skalę społeczną oraz przynosiło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa redyskontowa

  Charakterystyka

  Wyznaczana przez bank centralny. Stopa redyskontowa weksli jest stopą naliczaną przez bank centralny

  przyjmujący od banków komercyjnych, wcześniej przez nie dyskontowane, weksle pochodzące z obrotu gospodarczego.

  Dyskonto jest różnicą między wartością nominalną weksla a zawsze od niej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seed capital

  Charakterystyka

  Inwestycje typu Seed Capital to inwestycje w podmioty znajdują się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w Start-Upy nieposiadające udokumentowanego track record. Sytuacja taka skutkuje podwyższonym ryzkiem inwestycyjnym, a co za tym idzie wyższą oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, jakiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów jakości

  Charakterystyka

  Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności działania organizacji. Brak jasno i prawidłowo sformułowanych celów sprawia, że firma zachowuje się na rynku niczym dryfujący okręt, który nie może trafić do żadnego portu. W działalności organizacji cele spełniają cztery podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja w zespole międzykulturowym

  Charakterystyka

  Komunikacja wg słownika języka polskiego to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości, łączność.

  Jak twierdzi Stephen P. Robbins komunikacja musi składać się w równym stopniu z przekazywania informacji jak i zrozumienia ich. Bez tych elementów nie dojdzie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA REKLAMOWE

   

  prasa codzienna (*media bezpośrednie + mealing (wysyłanie do konkurencji, nabywców ulotek), *Internet

  radio

  bilboardy

  ulotki

  gazetki

  okno wystawowe (kino)

  miejsce sprzedaży (książki adresowe)

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH

   

  wielofunkcyjne ośrodki handlowe

  zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy

  powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2

  szeroki asortyment oferowanych towarów

  zróżnicowany poziom świadomych usług

  ośrodki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE CEN

   

  NISKICH CEN cena – ilość (strona off price np. „Defekt”)

  Przynosi wiele korzyści do których należą ekonomika skali oraz działanie na dużym rynku zbytu. Zakłada ona utrzymanie cen na niskim poziomie akceptowanym przez szerokie grono nabywców przy eliminacji usług dodatkowych towarzyszących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN I MARŻ

   

  CENA jest elementem marketing mix, za pomocą którego przedsiębiorstwo chce osiągnąć złożone

  cele, zaspokoić oczekiwania nabywców oraz wyróżniać się na rynku.

   

  FUNKCJE

  Profilująca odróżnianie się od konkurencji i tworzenie określonego wizerunku cenowego

  Regulacyjna oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt

Do góry