Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Akcje groszowe

  Charakterystyka

  Akcje groszowe (ang. penny stocks) są to akcje o bardzo niskim nominale i niskiej wartości rynkowej, bardzo często poniżej ich wyceny. W Stanach Zjednoczonych są to akcje o wartości poniżej 1$ w Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 1£. Ich emitentem nie musi być firma upadająca (jak to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M2

  Charakterystyka

  Ten pieniądza|agregat pieniężny często traktowany jako podstawowa miara podaży pieniądza (w Polsce jest nią M3). Zawiera oprócz gotówki w obiegu i depozytów bieżących mniej płynne aktywa, uznawane za "prawie pieniądz". Są to depozyty terminowe i zablokowane.

  Kategoria M2 informuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

  Formy tradycyjne

  Do podstawowych form wynagrodzeń zaliczyć należy wynagrodzenie:

  czasowe, akordowe, dniówkę zadaniową, prowizję.

  W przypadku płacy czasowej, jest ona wyliczana na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby godzin, dni) oraz czasu nieprzepracowanego płatnego ustawowo. Płaca taka jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /7 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

  Formy tradycyjne

  Do podstawowych form wynagrodzeń zaliczyć należy wynagrodzenie:

  czasowe, akordowe, dniówkę zadaniową, prowizję.

  W przypadku płacy czasowej, jest ona wyliczana na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby godzin, dni) oraz czasu nieprzepracowanego płatnego ustawowo. Płaca taka jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /7 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

  Formy tradycyjne

  Do podstawowych form wynagrodzeń zaliczyć należy wynagrodzenie:

  czasowe, akordowe, dniówkę zadaniową, prowizję.

  W przypadku płacy czasowej, jest ona wyliczana na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby godzin, dni) oraz czasu nieprzepracowanego płatnego ustawowo. Płaca taka jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /7 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali

  Charakterystyka

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) została utworzona na podstawie Paryski|traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951r. przez kraje Beneluksu, Francję, RFN oraz Włochy. Traktat ten został zaprojektowany 9 maja 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych - Schumanna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa finansowa

  Charakterystyka

  Perspektywa finansowa dzięki zastosowanym miernikom w łatwy sposób przedstawiają ekonomiczne wyniki działań przedsiębiorstwa.Służą do oceny sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie oraz czynników dzięki którym ten sukces zostanie osiągnięty. Mierniki są wybierane ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia walutowa

  Charakterystyka

  Unia walutowa jest jednym z najbardziej zaawansowanych etapów w procesie integracji gospodarczej, gdyż zakłada istnienie wspólnego rynku, koordynację polityki gospodarczej i monetarnej, posiadanie wspólnej waluty przez kraje członkowskie oraz istnienie jednej, wspólnej instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt

Do góry