Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Istota SIM

   

  "Istotą współczesnego marketingu jest dążenie do uzyskania przewagi na rynku poprzez lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Tak sformułowana filozofia zarządzania firmą oznacza konieczność permanentnego pozyskiwania informacji o klientach, konkurentach i o procesach rynkowych." Dla zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /3 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeba gromadzenia i wykorzystywania informacji

   

  Współcześnie funkcjonująca firma, bez względu na to czy jest jedną z kilku, czy jedną z wielu firm na danym rynku, nie może obyć się bez gromadzenia i przetwarzania informacji. Jak pisze Philip Kotler trzy nowe zjawiska sprawiają, że zapotrzebowanie na informację jest obecnie większe niż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia

   

  Nie wystarczy już mówić o orientacji marketingowej, gdyż jej pozycja, choć jeszcze słabo ugruntowana w jednostkach służby zdrowia (w przypadku Polski), zdaje się być nie do wyeliminowania. Konieczne zatem staje się generowanie rozwiązań w sferze marketingu dla sektora opieki zdrowotnej.

  Definiując...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /4 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJONOWANIE MAREK FIRM I PRODUKTÓW

   

   

  W latach 90. w Polsce daje się zauważyć zdecydowany wzrost zainteresowania markami. Ich znaczenie rośnie ze względu na korzyści jakie przynoszą one zarówno zarządom firm, jak i inwestorom. Proces lansowania i zarządzania markami, choć na świecie bardzo trudny i kosztowny, w naszym kraju -ze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /9 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEZA PRACY

   

  Praca ta ma udowodnić tezę, że wykorzystanie teorii marketingu i wdrożenie do w praktyce, dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Wizji TV na konkurencyjnym rynku telewizji cyfrowych.

   

  Praca ma dodatkowo udowodnić, takie tezy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działań public relations

   

  Działalność public relations przybiera różne formy. W poniższym zestawieniu przedstawiono przykłady działań w ramach form PR. Współpraca ze środkami masowego przekazu zostały tutaj podzielone na formę prasową oraz formy radiową i telewizyjną.

  Forma prasowa

  działalność rzecznika...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA PUBLIC RELATIONS

   

  Jednym z ważnych celów marketingowych jakie stawia sobie przedsiębiorstwo jest zbudowanie pozytywnego obrazu - wizerunku firmy. Podstawą dobrego wizerunku firmy jest jej „nienaganne zachowanie” na rynku. Składa się na nie przede wszystkim: utrzymanie wysokiej jakości produktów, ciągłe udoskonalenia i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /5 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-commerce

   

  E-commerce – udostępnia część zawartości systemu przez Internet. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik systemu działający w terenie i mający dostęp do Internetu (np. w siedzibie klienta) może korzystać z danych dostępnych w systemie, jak np. przeglądanie książki rozwiązań, przeglądanie nowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call Centre

   

  Call Centre – automatyzuje funkcję całościowego zarządzania centrum telefonicznym: pozwala min. na automatyczne kierowanie telefonów do odpowiednich osób, śledzenie zgłoszeń klientów, autoryzację zgłoszeń, przepływ informacji, rozwiązywanie problemów, a także pomiar efektywności działania. [11]...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa klienta

   

  Obsługa klienta - Kluczowymi informacjami dla działów marketingu i sprzedaży są możliwie szczegółowe dane o kliencie. Systemy CRM pozwalają na gromadzenie i przechowywanie w obrębie jednej bazy takich właśnie informacji, od danych teleadresowych do szczególnych preferencji klienta, jego upodobań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt

Do góry