Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  3. KREOWANIE I PROMOWANIE INNOWACJI

   

  Na zdolność do tworzenia i wykorzystywania innowacji ma zawsze duży wpływ inteligencja firmy .Decyduje ona o sposobie wykorzystania przez firmę posiadanych możliwości i okazji , zdolności dostosowania się do nowych sytuacji, tworzeniu i wprowadzaniu śmiałych koncepcji i rozwiązań wychodzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /4 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENEDŻEROWIE I PRACOWNICY WOBEC INNOWACJI

   

  Innowacje mogą być kreowane przede wszystkim przez menedżerów .

  Muszą oni być osobiście zaangażowani w sprawę innowacji , muszą być osobami kreatywnymi , kierować w sposób wyzwalający twórczość i tworzyć klimat sprzyjający zmianom .

  Menedżerowie różnie podchodzą do innowacji . Ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

   

  Sukcesy przedsiębiorstw zależą dzisiaj coraz bardziej od ich podatności na innowacje . Innowacje stają się bowiem czynnikiem decydującym nie tylko o rozwoju i ekspansji jednostki , ale przede wszystkim o jej przetrwaniu .

  Innowacje rozumiane są jako dokonywane celowo zmiany , polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /5 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe

   

  Badania marketingowe są ważną częścią systemu infor-macji marketingowej. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele definicji badań marketingowych.

  Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /13 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie marketingowe

   

  Planowanie to powszechnie praktykowany rodzaj działalności człowieka, który umożliwia mu pewien stopień kontroli nad przyszłością. Jest to - mówiąc ściślej - podejmowanie bieżących decyzji, dotyczących przyszłych działań. Również marketing prowadzony przez firmę powinien być działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /18 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ OSOBISTA.

   

  Według jednego ze znanych specjalistów promocji Andrzeja Sznajdera sprzedaż osobista jest swoistym elementem promocji. Różni się od pozostałych tym, że jej oddziaływanie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z nabywcą.

  Podstawowe zadania sprzedaży osobistej polegają na nakłanianiu potencjalnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PROMOCJI.

   

   

  FUNKCJA INFORMACYJNA.

   

  Funkcja informacyjna jest niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie obecnym i potencjalnym klientom informacji, które mają zmierzać do przełamania bariery nieznajomości rynku, oraz przyczynić się do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła Taylora

  Charakterystyka

  Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego,na jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową,aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi,w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego,a tempo wzrostu gospodarczego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła Taylora

  Charakterystyka

  Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego,na jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową,aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi,w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego,a tempo wzrostu gospodarczego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wynikające ze stosowania SIM

   

  Prawidłowe wykorzystanie możliwości, jakie daje system informacji marketingowej przynosi przedsiębiorstwu i jego kierownictwu wiele istotnych korzyści. Jak wykazują badania są to przede wszystkim:

  aktualne informacje i raporty - przy szybko zmieniającym się otoczeniu i złożoności problemów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt

Do góry