Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Stopa wolna od ryzyka

  Definicja

  Stopa wolna od ryzyka jest to stopa zwrotu z instrumentów finansowych z zerowym ryzykiem.

  Mówi nam ona o tym jaki jest minimalny zysk, który można uzyskać poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe bez ryzyka niewykonania zobowiązań.Zarówno zwrot pierwotnego kapitału i płatności odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek terminowy

  Charakterystyka

  Pierwsze terminowa|transakcje terminowe w Polsce zostały zainicjowane w 1992 roku przez Polski Bank Rozwoju S.A., a obejmowały walutowe kontrakty forward, opcje na stopy procentowe, także opcje na indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy WIG. Jednakże powyższe instrumenty zostały szybko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie stanowisk pracy

  Definicja

  Projektowanie stanowisk pracy jest to określenie odpowiedzialności pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. stanowiska pracy|Stanowiska pracy są podstawowymi składnikami każdej organizacji; zadania realizowane przez dane stanowiska wyznaczane są przez: obszar swobody działania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

   

   

  Poza płatnością z góry, akredytywa dokumentowa jest prawdopodobnie najbezpieczniejszą formą uzyskania płatności z eksportu, przynajmniej w swojej nieodwołalnej i potwierdzonej formie.

   

  Jest to zobowiązanie ze strony banku otwierającego akredytywę, podjęte na prośbą petenta (kupującego), do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj handlowy

   

  Zwyczaj handlowy – jest to tradycyjna utarta forma postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów albo jednolicie przyjęty sposób rozumienia terminologii stosowanej w handlu. Zwyczaj handlowy nabiera takiego charakteru w związku z przestrzeganiem go przez ogół podmiotów uczestniczących w handlu albo przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

   

  Konosament załadowania – stwierdzający faktyczne przyjęcie ładunku do przewozu na określony statek.

  Konosament przyjęcia do załadowania – stwierdzający przyjęcie ładunku przez przewoźnika w celu późniejszego załadowania na statek.

  Spośród tych dwóch rodzajów tylko pierwszy odpowiada wymaganiom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /5 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty w handlu zagranicznym.

   

   

  1. Dokumenty handlowe

  Faktura pro-forma;

  Faktura handlowa;

  Dokument EUR-1 i EUR-2

  Jednolity dokument administracyjny SAD.

   

  2. Dokumenty transportowe i spedycyjne

  Międzynarodowy kolejny list przewozowy;

  Międzynarodowy list samochodowy;

  Międzynarodowy list...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt

Do góry