Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  Definicja

  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – badanie sytuacji na rynku pracy mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badania te prowadzone są przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku. Wyniki publikowane są co kwartał, a gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean production

  Charakterystyka

  W latach 30. założyciele Toyoty , Sakichi Toyoda wraz z synem Kiichiro, pracowali nad własną wersją "płynnej produkcji". W wyniku tych prac określili dwa filary, na których miała się oprzeć późniejsza koncepcja Toyota Production System (TPS): natychmiastowe zatrzymywanie linii w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /7 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradygmat

  Charakterystyka

  Pojęcie takie rozumiane jest jako wzorzec postępowania. Oznacza również model. Traktowany jest jako matryca dyscyplinarna, przez którą rozumie się uporządkowany zbiór przekonań, nastawień czy przeświadczeń podzielanych przez uczonych uprawiających daną dyscyplinę. Paradygmatem może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka sentymentalna

  Charakterystyka

  Turystyka sentymentalna (etniczna) dotyczy głównie turystyki międzynarodowej. Obejmuje podróże o charakterze turystycznym, które ich uczestnicy podejmują w poszukiwaniu tożsamości, swoich korzeni, pochodzenia oraz wartości. Często jest utożsamiana z turystyką...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek międzybankowy

  Charakterystyka

  Rynek międzybankowy jest to jeden z segmentów rynku pieniężnego, na którym stronami transakcji są instytucje bankowe, a przedmiotem transakcji są depozyty międzybankowe w walucie krajowej i zagranicznej oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe. Rynek ten jest uważany za najważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces benchmarkingu

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu:

  Uczenie się od najlepszych i wykorzystywanie ich doświadczenia. Zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wykorzystanie najlepszych praktyk. Ciągłe zarządzanie procesami poprawy i zmian.

  Cele usprawniające:

  Powołanie do zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

  Fragment artykułu zamieszczonego w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. Wcześniejszy fragment zamieszczono w artykule systemu zarządzania jakością.

  Zakres badania

  Zakres badania będzie dotyczył przede wszystkim urzędu gminy i jego pracowników. Jednak dla uzyskania pełnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /19 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

  Fragment artykułu zamieszczonego w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. Wcześniejszy fragment zamieszczono w artykule systemu zarządzania jakością.

  Zakres badania

  Zakres badania będzie dotyczył przede wszystkim urzędu gminy i jego pracowników. Jednak dla uzyskania pełnych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /19 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia organizacji

  Definicja

  Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak tez jakościowym. Są one stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy

  Charakterystyka

  Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami firmy, samorządu, państwa w danym roku budżetowym stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. Gdy mamy do czynienia z sytuacją że wydatki przewyższają dochody możemy mówić o deficycie. Osiatyński, Warszawa 2006...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt

Do góry