Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Drenaż podatkowy

   

  Drenaż podatkowy - to wzrost realnych wpływów podatkowych wywołany inflacją, która zwiększa dochody nominalne i sprawia że niektórzy ludzie zostają zaliczeni do wyższych przedziałów opodatkowania w ramach systemu progresywnego podatku dochodowego.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra finalne

   

  Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pozataryfowe

   

  Bariery pozataryfowe - to występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodawstw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ towarów, usług i czynników produkcji.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

   

  Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3-stopniowa struktura produktu

   

  Najniższy poziom to rdzeń produktu, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje. Sens rdzenia produktu można łatwo wyjaśnić odpowiadając na pytanie : „co nabywca rzeczywiście kupuje?”. Ponieważ przesłanką zakupu jest zawsze chęć zaspokojenia pewnych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczucia po zakupie

   

  Klient ma trudności w wyborze jednego z pośród 3 marek komputera. Wszystkie trzy marki spełniają podobne funkcje i mają podobne ceny. W końcu na podstawie rekomendacji sprzedawcy klient decyduje się na określony komputer. Po zakupie porównuje zakupiony komputer z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu.

   

  Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu stanowi ona masową , odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą zaczyna się od zwrócenia uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie instrumenty marketingowe wykorzystał w swojej strategii browar Millera ?

   

  Do owych segmentów rynku zastosował on strategię pozycjonowania produktu. Do każdego segmentu dostosował odpowiedni „produkt”. Wyeksponował atrybuty danego piwa np. piwo niskokaloryczne lub butelki 7-uncjowe. Zwrócił uwagę na jakość – piwo „Lowerbrau” dla smakoszy, czy użytkownika , konsumenta danego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie segmenty rynku wyodrębnił browar Miller ?

   

  Browar Millera wyodrębnił pięć segmentów rynku, do których odpowiednio dostosował produkt i promocję :

  robotnicy, tzw. niebieskie kołnierzyki – w szczególności skierowane do motocyklistów,

  kowbojów rodeo i wiertniczych ropy naftowej; zastosował tu zmienne tj. zawód, wykształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki typ strategii realizował browar Millera , a jaki pozostałe browary?

   

  Browar Millera zastosował strategię segmentacji rynku, czyli podziału danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów , różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. Skierował swój produkt do wcześniej zidentyfikowanego i scharakteryzowanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry