Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomia Keynesowska

   

  Ekonomia Keynesowska (Keynes) zapoczątkowała makroekonomię opartą na analizie wielkich aparatów ekonomicznych. Odmieniła ona teorię doskonałej konkurencji a wraz z nią założenie, że gospodarka rynkowa funkcjonuje w warunkach ogólnej równowagi ekonomicznej przy pełnym wykorzystaniu wszelkich czynników...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa rezerw gotówkowych

  Charakterystyka

  Stopa rezerw gotówkowych to wielkość jaką ma obowiązek utrzymywać każdy bank. Wyrażana jest w procentach i zalecana jest przez instytucje nadzorującą jaką w Polsce jest Centralny.

  Cechy

  Stopa rezerw gotówkowych bezpośrednio związana jest z pozycją po stronie aktywów jaką są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa rezerw gotówkowych

  Charakterystyka

  Stopa rezerw gotówkowych to wielkość jaką ma obowiązek utrzymywać każdy bank. Wyrażana jest w procentach i zalecana jest przez instytucje nadzorującą jaką w Polsce jest Centralny.

  Cechy

  Stopa rezerw gotówkowych bezpośrednio związana jest z pozycją po stronie aktywów jaką są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki

   

  Podatek – przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazane przez podatnika na rzecz budżetu państwa, miasta lub gminy:

  podatek bezpośredni od dochodów przedsiębiorstw – ma charakter liniowy, tzn. stopa podatku dochodowego płaconego od zysku brutto jest jednakowa dla...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet

   

  Budżet – zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa.

  rzeczywisty – rejestruje rzeczywiste, wyrażone w jednostkach pieniężnych wydatki, przychody i deficyt w danym okresie.

  strukturalny – ukształtowany poprzez aktywną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy bezrobocia i ich przyczyny:

   

  bezrobocie strukturalne – występuje wtedy, kiedy istnieje niedopasowanie podaży pracowników i popytu na nich np.: gdy popyt na pracę jednego typu rośnie, spada na pracę innego typu, a podaż nie dostosowuje się dość szybko. Taki efekt jest obserwowany podczas zmian struktury gospodarki (np. z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki cen

   

   

  Inflacja mierzona jest na podstawie zmian ogólnego poziomu cen. Natomiast ogólny poziom cen mierzony jest za pomocą wskaźników cen, stanowiących pewne średnie cen dla konsumentów lub cen dla producentów.

  CPI – wskaźnik cen konsumpcyjnych (ew.: indeks kosztów utrzymania) – mierzy koszt pewnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje inflacji

   

  ciągniona przez popyt – występuje gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji. Taki efekt ma najczęściej miejsce w okresach wojen, kiedy olbrzymie wydatki państwa na zbrojenia i wysoki stopień wykorzystywania zdolności produkcyjnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań ekonomicznych

   

  obserwacja, pomiar – dotyczące wielu zjawisk ekonomicznych (np.: bezrobocia, inflacji).

  analiza modeli ekonomicznych (kontrolowane eksperymenty) – modelem nazywamy teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej rzeczywistości, które w sposób syntetyczny i w jakimś stopniu uproszczony stara...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

   

  Mikroekonomia – zajmuje się badaniem poszczególnych elementów tworzących gospodarkę (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) oraz analizowaniem sposobu działania i zachowania poszczególnych uczestników życia gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt

Do góry