Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cena

   

  Cena to suma pieniędzy, jaką należy zapłacić sprzedawcy w zamian za nabycie towaru czy usługi. Wyraża ona zatem pieniężną wartość wytworzonego produktu a w efekcie kształtuje koszty utrzymania gospodarstw domowych i zyskowność producentów. Ceny determinują przebieg procesów gospodarczych a...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i jego elementy

   

  Pojęcie „rynek„ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring” oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”.

  Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu i podaży

   

  ELASTYCZNOŚĆ

  Jest to miara zmian procentowych (względnych) wielkości popytu (podaży) do procentowych (względnych) zmian czynnika wpływającego na popyt (podaż), przy założeniu ceteris paribus.

  Mierzy siłę reakcji wpływu determinant popytu (podaży) na jej (jego) wielkość. Elastyczność...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga rynkowa

   

  Występuje w przypadku zrównania się wielkości popytu i podaży, przy określonej cenie (cenie równowagi rynkowej) w określonej jednostce czasu.

   

  STANY NIERÓWNOWAGI

  NIEDOBÓR występuje w przypadku, gdy wielkość popytu przewyższa wielkość oferowanej ilości dóbr. Cena, przy której występuje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODAŻ

   

  PODAŻ

  Jest to ilość dobra zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie

   

  PRAWO PODAŻY

  Mówi, iż wielkość podaży zmienia się wprost proporcjonalnie do zmiany ceny (ceteris paribus).

   

  POZACENOWE DETERMINANTY PODAŻY

  ilość producentów danego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO POPYTU

   

  Mówi, iż popyt jest zależnością odwrotnie proporcjonalną między ceną a ilością dobra, którą nabywcy chcą i są w stanie nabyć przy założeniu, iż inne elementy charakteryzujące sytuację rynkową nie ulegną zmianie (ceteris paribus).

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady gospodarki rynkowej

   

  ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Umożliwia efektywną alokację zasobów,

  Sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb nabywców,

  Efektywny system motywacyjny,

  Duża innowacyjność gospodarki,

   

  WADY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Sprzyja rozwarstwieniu społecznemu,

  Występowanie tzw. efektów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY DOJRZAŁEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ, warunki istnienia dojrzałego rynku

   

  Dominacja własności prywatnej i swoboda transferu praw własności,

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,

  Istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek,

  Integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie się od siebie rynków,

  Istnienie konkurencji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA RYNKOWA

   

  Gospodarka rynkowa to taki układ stosunków ekonomiczno-społecznych w kraju, w którym dominuje własność prywatna czynników produkcji i rynkowa alokacja zasobów. Regulatorem i koordynatorem procesów gospodarczych jest rynek.

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE RYNKU

   

  Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr,

  Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych,

  Warunkuje racjonalną alokację zasobów,

  Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce,

  Weryfikator celowości produkcji,

  Mechanizm...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry