Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Prawo popytu

   

  Popyt jest wyrazem ujawnionych zamiarów zakupu dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie cen rynkowych, wysokości dyspozycyjnych dochodów, indywidualnych gustach i preferencjach, ilości i strukturze wiekowej nabywców itd.). Mierzony jest on ilością nabywanych produktów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rynków

   

  Rynek można rozpatrywać z różnego punktu widzenia np. przedmiotu obrotu, podmiotów ujawniających swoje zamierzenia, zasięgu terytorialnego, formy legalności, jego struktury podmiotowej itd. Na tej podstawie wyodrębniane są różne rodzaje rynków, które następnie, w miarę potrzeb, możemy agregować lub...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki równoległe

   

  Jak już wspomnieliśmy, stosunki równoległe, polegające na procesach konkurencji pomiędzy samymi sprzedawcami bądź samymi nabywcami są wtórnym efektem wymiany handlowej. Treścią tych stosunków jest konfrontacja zamiarów jednych sprzedawców z planami innych i zamiarów jednych nabywców z dążeniami...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki wymiany

   

  Pierwotne znaczenie dla warunków funkcjonowania rynku mają stosunki wymiany, które zachodzą pomiędzy stroną popytową (nabywcy) a podażową (sprzedawcy), zaś stosunki równoległe mają wtórny względem nich charakter. Wynika stąd, że istota rynku opiera się o stosunki wymiany, zaś procesy konkurencji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczony mechanizm rynkowy

   

  Ograniczony mechanizm rynkowy pojawia się w sytuacji, gdy ceny podlegają usztywnieniu tak, że nie mogą one elastycznie usuwać nadwyżek i niedoborów. Sytuacje takie zachodzą w przypadku m.in. ingerencji państwa w procesy ekonomiczne (np. polityka podatkowa, subwencje, dotacje, ustalanie administracyjnie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencyjny mechanizm rynkowy

   

  Konkurencyjny mechanizm rynkowy występuje wyłącznie na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym działa wiele małych podmiotów tak, że posiadają oni małe udziały w rynku, a zatem samodzielnie nie mogą wpływać na rozmiary popytu czy też podaży i poziom rynkowych cen. Żadna z indywidualnych decyzji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

   

  Mechanizm rynkowy jest związkiem przyczynowo – skutkowym, jaki zachodzi pomiędzy elementami rynku czyli podażą, popytem i ceną. Każdy z tych elementów ulega bowiem zmianie ( zarówno w krótkim, jak i długim okresie ), determinując zachowanie pozostałych.

  Istotą mechanizmu rynkowego są wyżej opisane...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż

   

  Podaż jest wyrazem ujawnionych zamiarów sprzedaży dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie kosztów, postępie naukowo – technicznym, dostępności zasobów, rozmiarach zgłaszanego na rynku zapotrzebowania itd. ). Mierzony jest on jest ilością sprzedawanych przy danej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

   

  Popyt jest wyrazem ujawnionych zamiarów zakupu dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie cen rynkowych, wysokości dyspozycyjnych dochodów, indywidualnych gustach i preferencjach, ilości i strukturze wiekowej nabywców itd.). Mierzony jest on ilością nabywanych produktów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje cen

   

  Funkcja informacyjna cen polega na dostarczaniu danych wyrażonych za pomocą jednostek pieniężnych dla prowadzenia rachunku ekonomicznego. Oznacza to, że ceny informują każdy podmiot działający na rynku o poziomie jego dochodów, kosztów, zysków itp. Na podstawie tych parametrów podejmowane są...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 109

  praca w formacie txt

Do góry