Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Popyt a zmiana gustów i upodobań konsumentów.

   

  Gusta i preferencje nabywców są trudno o ile w ogóle mierzalne. Nie znaczy to że można bagatelizować ich oddziaływania na rozmiary popytu. Dokonywane przez konsumentów wydatki pozostają pod silnym wpływem tradycji historycznych zwyczajów kulturowych, nie mówiąc już o wpływie obrządków religijnych. Te...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewidywania przyszłych cen i dochodów

   

  Każdy człowiek antycypuje swoją przyszłą sytuację materialną. Jest ona zależna przede wszystkim od przewidywanego przyszłego poziom dochodu i przewidywanych ceny dóbr i usług ,które w przyszłości będziemy chcieli za te dochody kupić.

  Przewidywany wzrost dochodów najprawdopodobniej skłoni...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks spekulacyjny.

   

  Kolejnym przykładem nietypowego zachowania się nabywców jest paradoks spekulacyjny. Zdarza się bowiem, że konsument nabywa towary w większej ilości, jeżeli ich cena wzrasta, przewidując jej jeszcze większy wzrost. Jeżeli zaś cena dobra spada, konsumenci powstrzymują się od zakupów.

  Zjawisko takie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko owczego pędu.

   

  >

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks snoba.

   

  Jeszcze innym przypadkiem, podobnym do opisywanego wyżej paradoksu Veblena, choć o nieco innych przyczynach jest paradoks snoba. Sytuacja ta dotyczy dóbr luksusowych ( jachty, futra, biżuteria, drogie samochody itp. ), nabywanych nie ze względu na ich wartości użytkowe, lecz na prestiż, o którym świadczy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks Veblena.

   

  Kolejnym nietypowym zjawiskiem na rynku jest paradoks zaobserwowany przez amerykańskiego uczonego Thorsteina Veblena ( 1857 – 1929 ). Stwierdził on, że popyt na drogie kosmetyki zachowuje się paradoksalnie – zwyżka ich ceny traktowana jest bowiem automatycznie jako oznaka poprawy ich jakości, zaś spadek...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks Giffena

   

  Pierwszy z obserwowanych na rynku paradoksów to paradoks Roberta Giffena ( 1837 – 1910 ), angielskiego statystyka, który analizował zachowania konsumpcyjne najuboższych rodzin irlandzkich pod koniec XIX wieku.

  Paradoks ten związany jest z efektem dochodowym wywołanym wzrostem cen dóbr niższego rzędu (...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt substytucyjny zmiany ceny.

   

  Obserwowany przy wzroście ceny spadek konsumpcji jest spowodowany m.in. działaniem tzw. efektu substytucyjnego. W sytuacji gdy wzrasta cena jednego dobra, zaś ceny pozostałych towarów nie ulegają zmianie, dobro to staje się relatywnie droższe. Inaczej mówiąc zmienia się jego cena w relacji do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt dochodowy zmiany ceny

   

  Zjawisko spadku kupowanych ilości w przypadku wzrostu ceny lub na odwrót tłumaczy również tzw. efekt dochodowy. Odnosi się do realnych możliwości finansowych konsumenta. Kiedy bowiem cena danego dobra rośnie, zaś wszystkie pozostałe czynniki ,czyli również dochód konsumenta nie ulegają...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo podaży

   

  Podaż jest wyrazem ujawnionych zamiarów sprzedaży dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie kosztów, postępie naukowo – technicznym, dostępności zasobów, rozmiarach zgłaszanego na rynku zapotrzebowania itd. ). Mierzony jest on jest ilością sprzedawanych przy danej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 504

  praca w formacie txt

Do góry