Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Szok naftowy

   

  Plastyczny obraz zależności zachodzących pomiędzy elastycznością popytu a zmianami wydatków nabywców i przychodów producentów w warunkach zmian poziomu cen rynkowych dostarcza przykład skokowych podwyżek ropy naftowej w latach 70 – tych. Podwyżka ta była efektem podjętej przez państwa należące do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny rynkowe a przychody producentów

   

  Popyt na niektóre produkty rolne jak np. kawa, mąka, mleko czy pochodzące z rolnictwa używki jak kawa herbata itp. jest nieelastyczny. Są to podstawowe produkty żywnościowe spożywane przez ludność, a nawyki ludzkie w tej dziedzinie zmieniają się bardzo wolno nawet wówczas, gdy zmianom ulegają ceny...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ W PRAKTYCE

   

  Znajomość elastyczności cenowej popytu i podaży jest bardzo przydatna ,gdyż pozwala m.in. zrozumieć

  a. dlaczego rynki niektórych dóbr charakteryzują się dużymi fluktuacjami wolumenu sprzedaży i kupna przy niewielkich wahaniach cen, a inne odwrotnie wykazują nawet przy dużych wahaniach cen...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM RYNKOWY

   

  MECHANIZM RYNKOWY - to forma organizacji gospodarki, w której konsumenci i producenci (przedsiębiorstwa) za pośrednictwem rynków współdziałają w procesie rozwiązywania trzech głównych problemów ekonomicznych, tj.

  co należy wytwarzać;

  jak wytwarzać (jak wykorzystać zasoby do produkcji tych...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE NABYWCÓW

   

  Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do jednych z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie konsumenta na rynku

   

  Zachowanie konsumenta na rynku obejmuje: nabywanie, posiadanie oraz użytkowani środków zaspokajania potrzeb.

  Zasady postępowania konsumenta

  1. konsumenci wybierają te produkty i usługi które lepiej zaspokajają te potrzeby nawet gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają Chcąc działać skutecznie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny administrowane

   

  Obok cen wolnorynkowych, kształtowanych siłami popytu i podaży rynkowej, we współczesnej gospodarce funkcjonuje także system cen administrowanych i kontrolowanych.

  Pierwszym ich rodzajem są ceny monopolowe (kartelowe), ustalane przez producenta posiadającego wyłączność produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALETY RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO

   

  Działanie mechanizmu rynkowego oparte jest na nieskrępowanym współoddziaływaniu wszystkich elementów rynku. Proces ten przybrał mazwano już dość dawno temu przez a. Smith`a mechanizmem „ niewidzialnej ręki rynku „

  Koncepcja niewidzialnej ręki A. Smitha porównuje proces rynkowy do niewidzialnej ręki...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż a podatki i subsydia

   

  Kolejnymi czynnikami kształtującymi koszty produkcji są instrumenty polityki państwa tzn. podatki i subsydia. Instrumenty te działają dość selektywnie różnicując siłę oddziaływania na pojedyncze podmioty.

  W praktyce podatki płacone przez producentów traktowane są przez nich jako koszty związane...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny czynników produkcji

   

   

  Dostępność czynników wytwórczych jest elementem określającym koszty zastosowania czynnika pracy, kapitału i ziemi. Zgodnie z zasadą: im rzadsze dane dobro, tym wyższa jego cena zwiększenie dostępności czynników wytwórczych ( np. odkrycie nowych pokładów złóż, nowych technologii...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry