Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Porozumienia ograniczające konkurencję

   

  Zagrożeniem dla wolnej konkurencji jest nadużywanie przewagi rynkowej, która prowadzi do utrwalania lub podwyższania monopolizacji rynku, a w efekcie do ograniczenia swobody funkcjonowania innych podmiotów na rynku. Przewagę taką mogą uzyskać przedsiębiorcy którzy w celu wyeliminowania, ograniczenia lub...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd Antymonopolowy

   

  Sąd Antymonopolowy jest instancją odwoławczą od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

   

  Jednym z organów realizującym ochronę antymonopolową, wynikającą z ustawy, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego Prezes ma status centralnego organu administracji rządowej i powoływany jest w drodze konkursu przez Prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat. Obecnie do zadań Prezesa Urzędu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /17 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy ustawy antymonopolowej

   

  Na zakres przedmiotowy ustawy antymonopolowej składają się przepisy określające cel ich ustanowienia, wyznaczające stany faktyczne, przepisy przeciwko którym skierowane są przepisy ochronne, przepisy określające metody przeciwdziałania i zwalczania praktyk monopolistycznych oraz określające...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy ustawy antymonopolowej

   

  Stany faktyczne naruszające lub mogące naruszać wolną konkurencję są zawsze efektem działań lub stanem określonych podmiotów. Generalne określenie kategorii podmiotów, których działanie stanowi przedmiot przeciwdziałania organów antymonopolowych, wyznacza zakres podmiotowy ustawy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia i rozwój prawodawstwa antymonopolowego w Polsce

   

  Odzyskanie niepodległości w 1918 r. stawiało przed krajem wiele wyzwań. Jednym z nich był niespójny system gospodarczy, spowodowany zróżnicowaniem potencjału ekonomicznego w poszczególnych zaborach, a przede wszystkim faktem, iz kapitał znajdował się głównie w niepolskich rękach. Zacofana struktura...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /9 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

   

  Obowiązkiem państwa w gospodarce wolnorynkowej jest ochrona i wspieranie funkcjonowania rynku, w tym konkurencji. Podstawowym celem tej ochrony jest przeciwdziałanie praktykom podmiotów gospodarczych skierowanych na ograniczenie, eliminację lub osłabianie konkurencji gospodarczej jako zasady kształtującej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyki monopolistyczne i mechanizmy powstawania tego zjawiska

   

  Istotą praktyki monopolistycznej ujawniającej się wyłącznie na rynku , jest bezprawne zastosowanie (nadużycie) przez przedsiębiorcę albo grupę przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu ograniczającym konkurencje siły rynkowej, jaką daje odpowiednio wysoki udział w rynku , prowadzące do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /5 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie monopolu

   

  Pojęcie monopolu, pomimo bogatej literatury na ten temat, nie doczekało się jasnej i prostej definicji. Potocznie go określając można powiedzieć, iż jest to wyłączne prawo do produkcji czegoś lub handlu czymś, przysługujące osobie, grupie osób lub państwu. Tak więc monopol jest ściśle kojarzony...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA CENY A RÓWNOWAGA KONSUMENTA

   

  Zmiana ceny choćby jednego z dwóch dóbr wytrąca konsumenta ze stanu równowagi. W praktyce oznacza ona zmianę relacji cen konsumowanych ( nabywanych ) dóbr a zatem zmianę nachylenia linii budżetowej. Jednocześnie uruchomiona zostaje druga siła oddziałująca na decyzje i wybór konsumenta – zmiana siły...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt

Do góry