Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wykres blokowy

  Charakterystyka metody

  Uwaga! Istnieje wiele odmian wykresów blokowych. W zależności od rozpatrywanego problemu oraz przyjętych celów analizy, należy wybrać odpowiedni rodzaj wykresu. Poniżej omówiono jedną z odmian.

  Schemat blokowy obrazuje w sposób dynamiczny przebieg realizacji zadań. Wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Gossena

  Charakterystyka

  Prawo Gossena - jest to prawo zwane powszechnie prawem malejącej użyteczności krańcowej, które polega na tym że krańcowa dobra (tj. przyrost użyteczności uzyskiwany dzięki zwiększeniu konsumpcji tego dobra o jednostkę przy danych rozmiarach konsumpcji pozostałych dóbr) maleje, gdy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja przebiegu pojazdów

  Charakterystyka

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w następujących sytuacjach:

  gdy pracownik używa prywatnego samochodu (a nie samochodu pracodawcy) na potrzeby działalności pracodawcy, zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /5 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy

  Charakterystyka

  Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Zależności od czasu, jaki obejmują, mogą być roczne, półroczne lub kwartalne bilanse płatnicze. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /6 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwanie ekspertów

  Charakterystyka

  Metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.

  Efektywne zarządzanie personelem wymaga informacji o kwalifikacjach pracowników, o ich wiedzy i doświadczeniu. Informacje te pozwalają później dotrzeć do osoby odpowiednio wykwalifikowanej dla realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik informacji

  Charakterystyka

  "Nośniki informacji" - inaczej urządzenia przechowywania danych są to narzędzia służace do zbiorowego składowania oraz odczytu zebranych informacji . Możemy wyróżnić następujące rodzaje urządzeń:( Beyonon-Davies, 1993,s. 100)

  Dyskietki Pamięci Taśmowe Dyski magnetyczne (twarde)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt terminowy

  Definicja

  Transakcje terminowe - transakcje, które zawierane są w danej chwili, ale ich rozliczenie nastąpi w przyszłości. Transakcje terminowe opierają się na na znormalizowanych instrumentach pochodnych, z których najpopularniejsze są:

  - kontakty futures i forward - obowiązek wykonania zawartej umowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /4 300

  praca w formacie txt

Do góry