Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Spółki akcyjne

   

  Spółki akcyjne - występuje w niej ograniczona odpowiedzialność za długi firmy do wysokości udziałów, mogą sprzedawać akcje szerokiej publiczności, w każdym momencie bez zgody innych udziałowców, są zwykle dużymi firmami.

  Spółka akcyjna – (korporacja) to forma organizacji przemysłowej będącej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pośrednim typem własności między spółką jawną i akcyjną. Właściciele kapitału nie są anonimowi, ich udziały są imienne, nie mogą być odsprzedane osobą z zewnątrz bez zgody pozostałych wspólników, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki i ich rodzaje

   

  Cywilne

  Handlowe (jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne)

  Mogą być też spółki z udziałem podmiotów zagranicznych, przedsiębiorstwa mieszane.

  Spółki jawne i komandytowe - w znaczeniu prawnym są spółkami osobowymi, w których wspólnicy uczestniczą osobiście i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby

   

  Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.

  Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji.

  Praca - (siła robocza), każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.

  Kapitał - wszelki wynik...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki powstania gospodarki towarowej

   

  Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota społecznego podziału pracy

   

  Polega on na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej jednostce wytwarzać dobra lub świadczyć usługi, które potrafi ona wykonywać relatywnie najlepiej, a ponadto jest ona w stanie doskonalić te umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia

   

  Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.

   

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Społeczeństwo konsumpcyjne termin określający cechy charakteryzujące globalne trendy społeczne, w których:

  potrzeby oceniane jako podstawowe są zaspokajane w odniesieniu do znacznej części ludzkości (potrzeba wyżywienia się, potrzeba posiadania miejsca zamieszkania, potrzeba posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Społeczeństwo konsumpcyjne termin określający cechy charakteryzujące globalne trendy społeczne, w których:

  potrzeby oceniane jako podstawowe są zaspokajane w odniesieniu do znacznej części ludzkości (potrzeba wyżywienia się, potrzeba posiadania miejsca zamieszkania, potrzeba posiadania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ruchów kadrowych

  Charakterystyka

  Ruchy kadrowe sprowadzają się do płynności kadr inaczej mówiąc jest to fluktuacja załogi. Sprowadza się do odchodzenia z zakładu pracy jednych pracowników, a przyjmowaniu innych. (S.Dębski 1997, s.328) Do określenia fluktuacji załogi można wykorzystać współczynnik przyjęć i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /5 344

  praca w formacie txt

Do góry