Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie

   

  Codziennie większość ludzi nabywa nowe produkty, które zaspokajają ich potrzeby. Kupują chleb, masło, ser, owoce, co jakiś czas idą do fryzjera, do teatru, ale jednocześnie podejmują decyzję o rezygnacji z zakupu innych produktów, choć również chcieli by je posiadać. Często więc zadają sobie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /13 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

   

  W przypadku oligopolu mamy do czynienia z kilkoma przedsiębiorstwami, które zdominowały rynek. Każdy producent musi zgadywać, jak na daną decyzję zareagują konkurenci (choć możliwe są też zmowy - w przypadku porozumień formalnych mówimy tu o kartelach). Jeśli jednak zmowy nie ma, przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZT ALTERNATYWNY

   

  KOSZT ALTERNATYWNY (też: koszt decyzji wyboru, koszt utraconych możliwości) to koszt, który ponosimy, wybierając daną możliwość; jest to wartość najbardziej cenionej przez nas możliwości, nie wybranej w związku z decyzją wyboru innej możliwości.Z zasady ograniczonych zasobów oraz powyższego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzje dóbr

   

  DOBRA EKONOMICZNE są również rzadkie-ich podaż jest ograniczona(podobnie jak ograniczona podaż zasobów).Dobra te często są dzielone na DOBRA PRODUKCYJNE (będące jednym z czynników wytwórczych, są wykorzystywane do wytwarzania innych dóbr, ale w przeciwieństwie do surowców są zwykle trwałe) oraz DOBRA...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA PUBLICZNE

   

  DOBRA PUBLICZNE są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te są zazwyczaj dostarczane przez państwo (np. obrona czy oświetlenie ulic).Inny podział mówi o dobrach społecznie użytecznych i dobrach społecznie nieużytecznych. Podział jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem ekonomiczny

   

  Problem ekonomiczny polega na tym, że rzadkim środkom(zasobom)towarzyszą nieograniczone pragnienia i potrzeby. Innymi słowy, nasze potrzeby zawsze przekraczają możliwości produkcyjne. Z powyższej definicji można wyodrębnić podstawowe pojęcia ekonomiczne.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA NORMATYWNA

   

  EKONOMIA NORMATYWNA zawiera natomiast sądy wartościujące. Jej funkcją jest doradzanie, świadome przekształcanie rzeczywistości według własnych poglądów badacza. Ekonomia normatywna formułuje twierdzenia, oparte na subiektywnym systemie wartościowania. MIKROEKONOMIA jest gałęzią ekonomii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA POZYTYWNA

   

  EKONOMIA POZYTYWNA ma za zadanie wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, jest oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Jej celem - obok wyjaśniania - jest także edukacja oraz formułowanie hipotez (prognoz). Ekonomia pozytywna formułuje sądy, będące obiektywnym i naukowym objaśnieniem funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miary elastyczności popyt

   

  Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu:

  a)elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, 0];

  b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych?

   

  Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych jest przejawem zmian w procesie produkcyjnym. Przesunięcie w prawo świadczy albo o innowacjach technicznych, albo o zwiększeniu zasobów czynników produkcji i oznacza relatywne zmniejszenie rzadkości produkowanego dobra.

  Przesunięcie granicy możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry