Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa

   

  Analiza potencjału firmy- określa silne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurentami z grupy strategicznej.

  Strategiczna analiza potencjału firmy pomaga określić jej silne i słabe strony, a dzięki temu ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących sposobów konkurowania (strategii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda SWOT i TOWS/SWOT

   

  Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia, organizacji oraz analizy jej wnętrza, jest to podstawowa metoda ustalania sił i słabości firmy oraz szans i zagrożeń otoczenia, rejestruje i klasyfikuje czynniki weryfikujące strategie firmy. Czynniki te to ilość i jakość produkcji, cena...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe problemy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

   

   

  Występują 3 główne problemy: 1) Dotyczy utrzymania modyfikacji lub zmian i uaktualnianie realizowanych strategii przedsiębiorstwa. Problemem jest jak zmienić strategię całkowicie czy tylko częściowo natychmiast czy poprzez rozłożenie zmiany w czasie. 2) Dotyczy wyboru dziedzin oraz zysków na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe koncepcje zarządzania strategicznego

   

  -Zarządzanie strategiczne jest to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają dostosowanie organizacji do otoczenia i osiągnięcie jej strategicznych celów. Do podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego zaliczamy koncepcję ilościowego i behawioralnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowości menedżerów

   

   

  Typowe wzorce osobowe (profile psychologiczne) i zachowań menedżerów wobec problemów zarządzania. Zdaniem N. A. Horsteina praktyka zarządzania na Zachodzie wykształciła cztery wzorce osobowe menedżerów, jakimi są menedżerowie odważni, wyzywający, niezadowoleni i konformiści.Menedżerowie odważni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada maksymalizacji satysfakcji

   

  Jedna z podstawowych teorii, na której opiera się mikroekonomia stanowi, że konsumenci podejmują na rynku takie decyzje, które pozwalają im uzyskać maksymalną satysfakcję. Jest ona utożsamiona z użytecznością, czyli zadowoleniem, radością, przyjemnością, jakie uzyskuje pojedynczy człowiek w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /5 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model czystej konkurencji

   

  Charakteryzuje się dużą liczbą niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na cenę, kształtującą się pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na takim rynku są produkty jednorodne (np. jabłek), a konkurencja ma charakter cenowy (dąży się...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol pełny

   

  W monopolu pełnym jeden producent wytwarza produkt, kształtuje cenę rynkową zapewniającą mu wysoki zysk na drodze ograniczania podaży. W monopolu nie istnieje niedostatek konkurencji i rynek jest zdominowany przez jedną firmę. Wejście na takowy rynek jest prawie niemożliwe.

   

  Na codzień rynek to...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

   

  Model ten charakteryzuje się tym że liczba producentów nie przekracza kilkunastu, produkty mają charakter jednorodny (np. surowce) lub różnorodny (np. samochody), a ceny dyktowane są przez największe z przedsiębiorstw tzw. przywódcę cenowego. W tym modelu konkurencja ma charakter nie cenowy i polega na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja na wolnym rynku

   

  Na konkurencyjnym rynku wszystkie firmy są celem ataków rywali, zarówno tych nowo wchodzących, jak i tych, którzy decydują się rozwijać swą dotychczasową pozycję rynkową. By obniżyć ryzyko ataku, osłabić uderzenie konkurentów i być zdolnym do utrzymania dotychczasowej przewagi konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /14 458

  praca w formacie txt

Do góry