Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Bronisław Biegeleisen-Żelazowski

  Bronisław Biegeleisen-Żelazowski był jednym z przedstawicieli nurtu humanizacyjnego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się głównie czynnikiem ludzkim w badaniach organizacyjnych.

  B. Biegeleisen-Żelazowski ukończył studia inżynierskie na Politechnice Lwowskiej w 1903 roku, zaś w 1906...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przywództwo i jego cechy charakteryzujące

   

  Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych ludzi. Jest to rodzaj społecznego wpływu, który pawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego , kto ulega mu z powodu więzi, jaka ich łączy, lub społecznego stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie umiejętności powinien posiadać menedżer

   

  L.Katz wyróżnił 3 podstawowe rodzaje umiejętności kierowniczych:

   

  Techniczne – zdolność posługiwania się narzędziami i technologią w określonej specjalności

  Społeczne – zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania

  Koncepcyjne – umysłowa zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie kierowanie

   

  Istotą kierowania w

  szerszym znaczeniu jest powodowanie, aby rzecz kierowana zachowywała się zgodnie z zamiarem kierującego

  w węższym znaczeniu – powodowanie, aby inni ludzie działali zgodnie z zamiarem kierującego

   

  # Kierowanie to oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt synergiczny

   

  Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego. Jest on podstawowym warunkiem tworzenia i funkcjonowania organizacji. Pojęcie to pochodzi z biologii, gdzie oznacza pracę między różnymi organami. Współcześnie przez pojęcie synergia rozumie się takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega podejście systemowe?

   

  Jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju nauki w drugiej połowie XX w. Podejście to zostało zapoczątkowane przez L. Von Bertalanffy’ego – twórcę ogólnej teorii systemów i N. Wienera – twórcę cybernetyki. Jego istota jest traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, czyli zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja

   

  Formalizacja – to proces, w którym utrwala się tworzenie i urzeczywistnianie zapisanych wzorców działań celi i struktury całości organizacyjnych (poprzez ich zapisanie na papierze, magnetycznych nośnikach informacji, itp.)

   

  W jaki sposób przebiega proces formalizacji?

   

  Proces formalizacji składa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym

   

  Organizacja – czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności bądź sam obiekt zorganizowany. Jest to system otwarty wchodzący w interakcje z otoczeniem, podlegający jego wpływom (i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet i jego rodzaje

   

  Autorytet jest to powaga, wpływ, znaczenie, przewaga, uznanie przez podwładnych. Istnieją 2 rodzaje autorytetu:

   

  autorytet formalny (zewnętrzny)

  autorytet nieformalny (rzeczywistym, wewnętrzny, osobisty, merytoryczny)

  Różnice między nimi wynikają ze źródła wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota procesu zarządzania

   

  Zarządzanie to proces ciągłych działań wyrównawczych, których istotą jest dążenie do zapewnienia równowagi funkcjonalnej organizacji, więc zarządzający (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy) są zobligowani do nieustannego przystosowanie posiadanych zasobów (ludzkich i rzeczowych) do wymogów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt

Do góry