Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Handlowa

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, którego działanie reguluje USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

  Zadania kontrola legalności i rzetelności działania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Handlowa

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, którego działanie reguluje USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

  Zadania kontrola legalności i rzetelności działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów pełnych

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej znaczenia nabrały dwa modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych. Oba modele mają na celu ustalenie przeciętnego kosztu wytworzenia produkcji.

  Rachunek kosztów pełnych, nazywany również absorpcyjnym rachunkiem kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów pełnych

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej znaczenia nabrały dwa modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych. Oba modele mają na celu ustalenie przeciętnego kosztu wytworzenia produkcji.

  Rachunek kosztów pełnych, nazywany również absorpcyjnym rachunkiem kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza

  Podstawą współczesnych rozważań dotyczących wiedzy są prace wielkich filozofów greckich Platona i Arystotelesa1, którzy stworzyli podwaliny dwóch głównych nurtów epistemologii (nauki o wiedzy) tzn. racjonalizmu i empiryzmu. Przedstawiciele racjonalizmu stawiali tezę, że prawdziwa wiedza nie pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro komplementarne

  Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. W tym wypadku zależność obydwu wielkości jest odwrotna.

  komplementarne1.gif

  gdzie:

  Edx(py) - współczynnik elastyczności popytu na dobro x względem ceny dobra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro komplementarne

  Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. W tym wypadku zależność obydwu wielkości jest odwrotna.

  komplementarne1.gif

  gdzie:

  Edx(py) - współczynnik elastyczności popytu na dobro x względem ceny dobra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro komplementarne

  Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. W tym wypadku zależność obydwu wielkości jest odwrotna.

  komplementarne1.gif

  gdzie:

  Edx(py) - współczynnik elastyczności popytu na dobro x względem ceny dobra...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje reklamy

  Charakterystyka

  Reklama jest to sposób prezentowania oferty sprzedaży przez określonego przedsiębiorące- sprzedawcę, które odbywa się w formie masowej, odpłatnej i bezosobowej.

  Klasyfikację reklamy możemy dokonać w zależności od kryterium. Z punktu widzenia przedmiotu reklamę podzielimy na:

  reklamę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /12 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria portfela

  Charakterystyka

  Teoria portfelowa została sformułowana przez Harriego Markowitza w 1952 r. jako rozwinięcie teorii alokacji środków pieniężnych w warunkach niepewności, która zajmowała się wyborem najlepszej inwestycji w zależności od spodziewanego potem zysku i ryzyka.

  Analiza portfelowa metodą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 879

  praca w formacie txt

Do góry