Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zasady rachunkowości

  Charakterystyka

  Podstawowe zasady rachunkowości to usankcjonowane przepisami prawa oraz powszechnie akceptowane zasady i logika stojące za standardami rachunkowości. Stanowią one bazę do tworzenia w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.

  Zasady rachunkowości to zbiór reguł oraz norm znajdujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /4 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja promocji

  Charakterystyka

  Organizacja promocji polega na zaplanowaniu i koordynacji zadań i funkcji pracowników organizacji i jednostek zewnętrznych związanych z działaniami promocyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo. Wykorzystywane formy organizacyjne obejmują struktury macierzowe i projektowe, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja papierów wartościowych

  Charakterystyka

  Rynek kapitałowy i rynek pieniężny tworzą transakcję instrumentami finansowymi o charakterze własnościowym i wierzycielskim (np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe). Instrumenty te są tradycyjnie nazywane papierami wartościowymi, czyli tak zwanymi instrumentami pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /5 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Agencyjna teoria przedsiębiorstwa inaczej teoria agencji jest szczególnie użyteczna dla

  wyjaśnienia złożonych stosunków między menedżerami a właścicielami. Nowym sposobem

  definiowania firmy jest określenie jej jako splotu kontraktów. Niestety kontrakt nie zawsze

  określa czyjejś...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka

  Charakterystyka

  Pożyczka jest umową konsensualną polegającą na zgodnym oświadczeniu woli stron, w tym dającego i biorącego pożyczkę. Umowa pożyczki jest umową nazwaną, której podstawową funkcją jest "uregulowanie zasad udzielania kredytu w stosunkach obrotu gospodarczego, tj zasad korzystania z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Marian Kotarbiński

  Życiorys

  Tadeusz Marian Kotarbiński urodził się 31 marca 1886 r. w Warszawie, zmarł 31 października 1981 r. w Aninie pod Warszawą.

  Studiował filozofię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Ukończył studia w 1912 roku uzyskując doktorat pod kierunkiem prof. Kazimierza Twardowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /6 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charles Babbage

  Charles Babbage (1792-18??) jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu Industrial engineering. Zasłynął ze skonstruowania maszyny liczącej, która znacznie ułatwiła obliczenia matematyczne. Najsłynniejszą pracą Babbage'a jest dzieło "On the Economy of Machinery and Manufactures" z dziedziny nauki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt

Do góry