Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Formy planów jednorazowych.

   

  Są to plany przygotowane dla realizacji zadań, które w przyszłości nie będą powtarzane.

  Formy planów jednorazowych:

  Programy-plan jednokrotnego użytku dla szerszego zestawu działań. Może podejmować procedury potrzebne do wprowadzenia nowego asortymentu, uruchomienia nowego zakładu czy punktu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywają plany awaryjne?

   

  Dotyczą one alternatywnych kierunków działań, które zostaną podjęte, jeżeli zamierzony plan działania zostanie nieoczekiwanie zakłócony lub przestanie odpowiadać zamierzonym warunkom.

  Organizacja opracowuje dwa plany alternatywne oparte na założeniu zmian wyjątkowo korzystnych i wyjątkowo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział menadżerów wg szczebla zarządzania

   

  -Najwyższego(prezesi, wiceprezesi, dyrektorowie naczelni-wyznaczają cele organizacji i podejmują decyzje o sposobie realizacji tych panów; reprezentują organizację w kontaktach zewnętrznych; podejmują decyzje np.: zakupu innych firm, wchodzenia i schodzenia z rynku..

  -Średniego(realizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  4 podstawowe funkcje procesu zarządzania

   

  -PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI-określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.

  -ORGANIZOWANIE - określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.

  -PRZEWODZENIE (kierowanie ludźmi) - motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

   

  gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. Polegała ona na kierowaniu procesami gospodarczymi na podstawie wewnętrznie zgodnych decyzji i ustalaniu optymalnych proporcji gospodarczych w celu wszechstronnego i szybkiego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka cyklu życia organizacji

   

  To naturalna sekwencja etapów, przez którą przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania.

  Wiele firm przechodzi wieloetapowy cykl życia organizacji. Pierwszym etapem są narodziny organizacji np.: osoby dysponujące pewnym kapitałem zaczynają projektować i budować przenośne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter cyklu życia organizacji

   

  Projektowanie organizacji – ustalanie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji. Projektowanie organizacji jest procesem ciągłym, gdyż strategie i otoczenie zmieniają się w czasie a zmiany w strukturze zazwyczaj wprowadza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /5 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kariery w różnego typu organizacjach.

   

  Indywidualne planowanie kariery jest procesem, podczas którego konkretna osoba wytycza sobie cel lub cele profesjonalne (etapy kariery) i sposoby ich osiągnięcia.

  W praktyce organizacyjnej istnieją trzy podejścia do planów zawodowych uczestników:

  · Podejście "niewidzialnej ręki" polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady oceny personelu i podstawowe zasady polityki awansowej w firmie

   

  Podstawowe zasady oceny personelu (pogląd tradycyjny)

  1. Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę:

  a) czynników wewnętrznych, takich jak istniejące i przewidywane potrzebne umiejętności pracowników, wakaty, rozbudowa bądź...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich (kadry).

   

  Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb ­kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ich uzyskania. Ten nabór obejmuje zarówno istniejących pracowników {tzw.: wewnętrzny), jak i rekrutowanych spoza przedsiębiorstwa. Szczególnym elementem tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt

Do góry