Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Techniki badawcze wykorzystywane w badaniach organizacyjnych

   

  Wyróżniamy trzy powszechnie stosowane techniki w badaniach organizacyjnych:

  Informowanie o sondażach – posługuje się ankietą ale nie ogranicza się do zbierania danych. Są one przekazywane kierownikom i podwładnym, tak aby wyniki sondażu mogły służyć za podstawę zmian.

  Tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady Zarządzania Wg. H. Fayola.

   

  - podział pracy - im bardziej ludzie specjalizują się tym sprawniej mogą wykonywać pracę,

  - autorytet - autorytet formalny daje kierownikowi prawo rozkazywania. Ważny jest autorytet osobisty, dzięki któremu kierownik wymusza posłuszeństwo.

  - dyscyplina - członkowie organizacji muszą przestrzegać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wydajności pracy H. Emersona

   

  Wyraźnie określony cel.

  Zdrowy rozsądek

  Rada kompetentna lub inaczej fachowe doradztwo.

  dyscyplina

  sprawiedliwe i uczciwe postępowanie

  rzetelna, natychmiastowa, dokładna i stała sprawozdawczość

  naukowe planowanie działań.

  Wzorce, normy i harmonogramy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorobek organizacyjny Karola Adamieckiego

   

  Walka z marnotrawstwem czasu stała się głównym celem w teoretycznych i praktycznych pracach Karola Adamieckiego. Wynalazł harmonogramy po to, by można było demaskować ukryte rezerwy czasowe wynikające z niedostatecznej harmonizacji procesów pracy. Harmonogramy służyły także projektowaniu organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić pojęcia władza i przywództwo oraz opisać formy ich występowania

   

  Władza jest to zdolność do wpływania na zachowanie innych. W układzie organizacyjnym władza występuje w 5 formach: władzy formalnej, władzy nagradzania, władzy wymuszania, władzy dzielenia, władzy eksperckiej.

  Autorytet formalny: to władza gwarantowana hierarchią organizacyjną. Władza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe formy struktury organizacyjnej i opisz jedną z nich

   

  Podstawowe formy struktury organizacyjnej:

  1.Struktura funkcjonalna (forma U)

  2.Struktura konglomeratowa (struktura typu H)

  3.Struktura wielobranżowa (typu M)

  4.Struktura macierzowa

  5.Struktury hybrydowe.

  Struktura funkcjonalna.

  W tym rozwiązaniu członkowie organizacji są grupowani w wydziałach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko opisz techniki utrzymywania koordynacji jednostek współzależnych

   

  -hierarchię organizacyjną – polega na jednemu z menedżerów zwierzchnictwa nad współzależnymi wydziałami lub jednostkami

  -reguły i procedury – określa się reguły wykonywania sprzężonych ze sobą zadań (np. korzystanie z tego samego sprzętu)

  -rola łącznikowa – menedżer w roli łącznika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj zalety i wady narzędzi planistycznych

   

  wady:

  -nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Nawet przy wysokiej technice i szybkich komputerach rzeczywistość jest uproszczona. Wiele problemów nie nadaje się do analizy jakościowej, ponieważ nie można ich zmierzyć np. zadowolenie pracownika.

  -użycie narzędzi i technik może być bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy prognozowania

   

  -Prognozowanie sprzedaży i dochodów(przewidywanie przyszłej sprzedaży)dzięki niemu można określić wydatki na zakup surowców, badania nad nowymi produktami, podwyżek płac, wydatków na reklamę, itp. Prognoza sprzedaży sporządzana jest zwykle na podstawie danych z ubiegłych lat, tendencji na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje planów ciągłych

   

  Wykorzystywane są do działań powtarzających się regularnie co pewien czas. Plany ciągłe mogą walnie poprawić efektywność poprzez standaryzacje procesu decyzyjnego.

  Rodzaje planów ciągłych:

  Wytyczne polityki-plan ciągły, który określa ogólną reakcję na pewien problem lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt

Do góry