Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest motywacja i jak motywować pracowników?

   

  Motywacja – stan gotowości psychicznej pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji.

  - podstawowe podejścia do motywowania w zarządzaniu:

   

  behawioralne – zachowanie ludzi jest reakcją na czynniki zewnętrzne, powstanie systemów nagród i kar

  humanistyczne – zachowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy organizacji według ujęcia systemowego

   

  wszystkie organizacje są systemami sztucznymi (tworzone w określonym celu) i naturalnymi (składają się z ludzi dążących do zaspokajania swoich potrzeb, realizacji własnych celów)

  są systemami otwartymi – w organizacji powstają głównie koszty, a zysk rodzi się w zetknięciu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i otoczenie – mechanizmy wzajemnych dostosowań

   

  Organizacje są systemami otwartymi i prowadzą nieustanną wymianę z otoczeniem. Pomiędzy organizacją z otoczeniem przepływają strumienie energii, materii i informacji.

  Z otoczenia organizacja czerpie wszystko, co jest jej potrzebne do funkcjonowania. W organizacji następuje przekształcenie tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie: istota i podstawowe funkcje

   

  Zarządzanie: oddziaływanie na zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe, wewnątrz i na zewnątrz organizacji, z prawem własności lub prawem do dysponowania nią. Jego celem jest także współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i rodzaje konfliktów w organizacjach

   

  rodzaje: *wewnetrzy konflikt u danej osoby (brak dokładnego określenia obowiązków osoby), *między poszczególnymi osobami (różnice osobowości), *konflikt między jednostką a grupą (reakcja osoby pod wpływem wywieranego nacisku przez innych), *konflikt między grupami tej samej organizacji (między linią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury macierzowe

   

  Struktura macierzowa rekomendowana jest jako nowoczesna ze względu na łatwość, z jaką organizacja działająca w systemie macierzowym jest w stanie reagować na zmieniające się warunki otoczenia. Ten typ struktury jest skonstruowany na zasadzie dwuwymiarowego grupowania: kolumny są odpowiednikami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sztabowa

   

  Struktury sztabowe łącza w sobie elementy struktur liniowej i funkcjonalnej. Pracownik posiada jednego przełożonego a kierownik jest wspierany przez komórki pomocnicze w podejmowaniu decyzji. Kierownik posiada stosowne uprawnienia decyzyjne, więc odpowiada również za funkcjonowanie podległej mu komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura funkcjonalna.

   

  Układ stosunków pracowniczych w strukturze funkcjonalnej oparty jest na ścisłej współpracy między kierownikami. Pracownik posiada kilku przełożonych, z których każdy odpowiedzialny jest za określoną część funkcji zarządzania. Kierownik jest specjalistą w swojej dziedzinie, wąska specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowa

   

  W strukturach liniowych mamy do czynienia z prostym układem hierarchii władzy, wykonywania czynności i podejmowania decyzji. Pracownik ma tylko jednego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia, i któremu przekazuje informacje. Kierownik określonej komórki posiada stosowne uprawnienia decyzyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.

   

  Modele programowania liniowego są powszechnie stosowane do określania najlepszego sposobu podziału ograniczonych zasobów dla uzyskania jakiegoś pożądanego celu. Modele programowania liniowego uważa się za normatywne, gdyż umożliwiają wyszukanie rozwiązań optymalnych. Programowanie można stosować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt

Do góry