Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cechy skutecznych przywódców

   

  cechy przywódcze – elastyczność, otwartość wobec otoczenia, ambicja, orientacja na osiąganie dobrych efektów, asretywność, zdolność do współpracy, zdecydowanie, spolegliwość, chęć wywierania wpływu na innych, energiczność, wytrwałość i konsekwencja, zaufanie do siebie, odporność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

   

  Przywództwo - jest to oddziaływanie na zachowanie innych; rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega jej z powodu więzi, jaka ich łączy, z powodu autorytetu, jakim obdarzył...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja

   

  Centralizacja – polega na skupieniu wszystkich niemal uprawnień do podejmowania decyzji, wydawania poleceń i dysponowania zasobami, materiałami i ludzkimi na najwyższych szczeblach organizacji.

  Wady:

   

  zbyt długi czas przepływu informacji

  przeciążenie kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna

   

  Struktura organizacyjna – układ elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną całość; zestaw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organizacji między jej różnorodne elementy (stanowiska, komórki i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne), a następnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe błędy w planowaniu

   

  planowanie nie powinno być traktowane jako antidotum na wszelkie dolegliwości współczesnych organizacji

  długi horyzont czasowy zwiększa niepewność i złożoność w odczytywaniu otoczenia oraz skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych

  możliwości popełniania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie sukcesu firmy: rodzaje, przykłady

   

  - Strategie marketingowe w fazie wzrostu. W tej fazie przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku przez możliwie długi okres:

  Doskonali jakość produktu i wyposaża go w nowe cechy oraz doskonali stylistykę

  Wprowadza nowe modele i produkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne

   

  Zarządzanie strategiczne polega na ciągłym dostosowywaniu organizacji do zmian otoczenia, by osiągnąć lub utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku w wybranej domenie funkcjonowania.

  Zarządzając strategicznie:

  należy ciągle analizować otoczenie, identyfikując tendencje i trędy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy racjonalnego podejmowania decyzji

   

   

  opisać sytuacje problemową (przedstawić ogólna sytuacje problemową, zanalizować tło społeczne, konkretnie sformułować problem operacjonalizując stan pożądany i istniejący)

  sformułować cel, dzięki czemu będzie możliwe zdefiniowanie problemu (określić cele, wskazać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania ich

   

  Sposoby radzenia sobie z konfliktami – z reguły mniej korzystne niż sposoby rozwiązywania ich:

  dominacja, czyli stosowanie gróźb, perswazji, przemocy – utajenie konfliktu – może ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie, z siłą uniemożliwiającą konstruktywne rozwiązanie

  rezygnacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna: pojęcie, typy, charakterystyka

   

  Grupa społeczna – co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą bezpośrednie interakcje, posiadające wspólne cele, wartości, normy i wzorcowe zachowania. Grupa społeczna to świat racji i emocji, posiada strukturę, której wskaźnikiem jest przywódca oraz własny system nagród i kar. (wspólne cele ≠...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt

Do góry