Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badania rynku

   

  Badania rynku (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PODSTAWOWE DEFINICJE

   

  ZARZĄDZANIE, w prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego celem.Istotą funkcji z. jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

   

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju. Jest to również skuteczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tezauryzacja

   

    Tezauryzacja- wycofanie z obiegu i nieproduktywne gromadzenie majątku (zwł. kruszców i pieniędzy) przez podmiot ekonomiczne oraz przechowywanie walorów lub wierzytelności poza instytucjami depozytowo-oszczędnościowym

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość zarządcza

   

  Rachunkowość zarządcza - jest nienormowanym przepisami prawa systemem identyfikowania, pomiaru, interpretacji i prezentacji danych zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oceny i kontroli. Rachunkowość zarządcza dostarcza m.in. informacji dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów zmiennych

   

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe. Bazą jest podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Stałe koszty wydziałowe są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

   

   Rachunek kosztów - jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

   

  Płynność finansowa - zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody finansowania

   

  Metoda samofinansowania - polega na pokrywaniu wydatków z własnych dochodów. W przedsiębiorstwie są to głównie zysk i amortyzacja ewentualnie emisja akcji, dochody z kapitału (m.in. oprocentowanie oszczędności i obligacji, dywidendy, czynsze). Stosowanie tej metody świadczy o pełnej samodzielności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pośrednie

   

  Koszty pośrednie - w przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich nie wiążą się one bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale z istniejącym potencjałem produkcyjnym. Możemy je odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych, na poszczególne produkty pracy (wyroby,  usługi). Do kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry