Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA - wywodzi się od greckich słów „logikos” i „logistikos”- kalkulacja, sztuka obliczania i oceny 1) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów; 2) koncepcja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean Management

   

  Lean Management - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Strategia marketingowa

   

  Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa klienta

   

  Obsługa klienta - zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich działań netto. Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch logistyczny

   

  Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA MARKETINGOWA

   

  LOGISTYKA MARKETINGOWA to zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych.

  Strategie logistyczne mieszczą się w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja marketingowa

   

  Koncepcja marketingowa - (Kotler) opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel

   

  Handel - (Blaik) najbardziej rozwinięta forma procesu cyrkulacji i obrotu towarowego, w której pojawia się pieniądz jako pośrednik wymiany. Sfera, w której ma miejsce dokonywanie w sposób zawodowy i wyspecjalizowany czynności pośrednictwa w sferze wymiany towarowej, tj. dokonywanie procesów nabywania dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

   

  Funkcje zarządzania - wg poszczególnych definicji: planowanie i organizacja - L.Poth 1970, planowanie organizowanie controlling - R.Ballon 1973, planowanie sterowanie kontrola - P.Trumann ’76, W.Lück ’84, R.Jünemann ’89, kształtowanie sterowanie kontrola – J.Krulis-Ronde ’77, planowanie realizacje kontrola -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty logistyczno-marketingowe

   

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry