Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Audyty wewnętrzne

   

  Audyty wewnętrzne mają za zadanie sprawdzić czy organizacja działa w sposób w jaki zostało to określone w dokumentach (procedurach, instrukcjach, rozporządzeniach, procesach itp.). Inaczej mówiąc celem audytów jakości jest ocena zgodności (z określonymi wymaganiami) i skuteczności systemu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

   

  Polityka jakości jest to pewnego rodzaju zobowiązanie najwyższego kierownictwa dotyczące jakości. Niestety obowiązek ten narzucany przez normę często jest traktowany jak zło konieczne. Polityki jakości formułowane są przez jedną osobę (najczęściej pełnomocnika ds jakości) i zawierają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

   

  W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania zasobów i możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt synergiczny kosztów

   

  Efekt synergiczny kosztów (rezultat utraconych korzyści)-różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a racjonalizacją pojedynczych elementów tej struktury. Jest to rezultat systemowego i strukturalnego podejścia do kształtowania i rozwiązań w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zintegrowane

   

  Zarządzanie zintegrowane - całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie na poszczególnych szczeblach różni się z uwagi na strukturę funkcji (zadań)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM

   

  TQM - Logistyka a Zarządzanie Jakością Totalną, albo Zarządzanie Jakością Kompleksową, albo Zarządzanie Kompleksowe Jakością. Koncepcja konstruowania jakości pod pojęciem TQM w ramach, której jakość traktowana jest jako integralny element polityki przedsiębiorstwa a jej kształtowanie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQC

   

  TQC - stanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie tylko rezultatem procesu produkcji lecz jest określana przez wszystkie procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie w ramach i na rzecz tworzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI

   

  STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. i realizowania w tej sieci procesów transformacji przepływów towarowych i inform. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka w produkcji

   

  Logistyka w produkcji - dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem optymalnych strumieni materiałów i informacji zabezpieczających procesy w skali przedsiębiorstwa oraz branży, a nawet w skali kraju, koordynująca działalność produkcyjną, obejmującą operacje przemieszczenia (transportu) i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka w dystrybucji

   

  Logistyka w dystrybucji - dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od procesu produkcji, poprzez ogniwa obrotu towarowego, aż do ostatecznego konsumenta, ujmująca je w zintegrowane systemy planowania, kierowania, organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry