Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Korzyści z certyfikacji

   

  Usprawnienie zarządzania i umożliwienie utrzymania stabilności procesu.

  Dowód wprowadzenia właściwego nadzoru w przedsiębiorstwie.

  Zmniejszenie kosztów i zapewnienie określonej jakości produktu.

  Zwiększenie konkurencyjności firmy jako dostawcy, a zatem i oferowanych przez niego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele przedsiębiorstwa / wg ISO 9000

   

  Osiągnięcie i utrzymanie jakości wytwarzanego wyrobu (usługi), aby ciągle spełniały potrzeby nabywcy,

  Zapewnienie zaufania swojemu kierownictwu, że zamierzona jakość jest osiągana i utrzymywana,

  Zapewnienie zaufania kupującym, że zamierzona jakość jest lub będzie na pewno...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapewnienie jakości

   

  Zapewnienie jakości - jakość stanowi odpowiedzialność wszystkich pracowników. (Jednoosobowo odpowiedzialny jest dyrektor). Zapewnienie jakości skupia się na zapobieganiu występowania błędów poprzez zapewnienie, że każda praca została wykonana dobrze za pierwszym razem. Oznacza to, że wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PHILIP B. CROSBY

   

  PHILIP B. CROSBY – znany praktyk, doradca i autor kilku książek z zakresu jakości. Jego koncepcja zarządzania jakością opiera się na idei systemu pracy bezusterkowej (zasada „zera defektów”), nowej kulturze przedsiębiorstwa oraz pojmowaniu jakości jako zgodności z wymogami. Założenia jego koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAORU ISHIKAWA

   

  KAORU ISHIKAWA - roli jaką odegrał w japońskim ruchu poprawy jakości w latach 60. zawdzięcza przydomek Ojca Kół Jakości .

  W swojej książce zatytułowanej „What is Total Quality Control?” Ishikawa stwierdza, że istnieje siedem instrumentów „niezbędnych w kontroli jakości”. Te instrumenty to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOSEPH M. JURAN

   

  JOSEPH M. JURAN – był drugim człowiekiem, który zajmował się w Japonii problemami jakości. W 1950 roku wydał obszerne dzieło „ The Quality Control Handbok” ( Podręcznik kontroli jakości), dzięki któremu zyskał ogromne uznanie. Wkrótce po opublikowaniu tejże książki Juran wyjechał do Japonii, by...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W. EDWARDS DEMING

   

  W. EDWARDS DEMING - zwany jest liderem japońskiej rewolucji; był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim menedżerom wiedzę na temat jakości. Zanim wyjechał do Japonii, pracował w amerykańskim Biurze Spisów Ludności. Uczył tamtejszych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII JAKOŚCI

   

  Rozwój przemysłu, automatyzacja, specjalizacja produkcji, wzrost wydajności pracy, to tylko niektóre zjawiska powodujące, że jakość wytwarzanych produktów poddawana była we wczesnych latach 20. inspekcji, by na początku lat 40. zastąpiła ją statystyczna kontrola jakości produkowanych wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE JAKOŚCI

   

  Czym jednak jest jakość? Jak jest definiowana? Co przez nią rozumiemy?

  Jako się okazuje definicji jakości jest wiele. Wszystkie są dobre i nawzajem się uzupełniają. Analiza występujących w literaturze definicji jakości pozwala na dokonanie następującej klasyfikacji sposobów charakteryzowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM

   

  TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i współpracy pracowników przy polepszaniu:

  jakości swoich produktów i usług

  jakości swojego działania

  jakości wytyczonych przez siebie celów,

  tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 350

  praca w formacie txt

Do góry