Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WSPÓLNE CECHY BIZNES-PLANÓW

   

  Mimo znacznych różnic między biznes-planami, można wyodrębnić wspólne cechy takie jak:

  celowość,

  konkretność,

  zwięzłość,

  przejrzystość,

  kompleksowość,

  funkcjonalność,

  realność,

  użyteczność,

  elastyczność

  Te dziewięć cech stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA BIZNES-PLANU

   

  Istotą biznes-planu jest sformułowanie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego (konkretnego przedsięwzięcia) lub zestawu zadań do wykonania, celów, środków i sposobów działania.

  Przedsięwzięciem planowanym może być na przykład: inwestycja finansowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Po co mi biznes plan?

   

  Wszyscy początkujący przedsiębiorcy kierują swoje wszystkie działania na zdobycie rynku, a właściwie – miejsca na rynku. W warunkach silnej konkurencji wejście na rynek jest bardzo trudne. Nawet oferta nowych, doskonalszych, jakościowo lepszych produktów lub usług nie gwarantuje utrzymania się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady delegowania uprawnień

   

   

  Zalety: Pracownik, któremu przekazano część uprawnień przyczynia się do odciążenia menadżera, który może przez to zająć się np. problemami firmy z którymi tylko on sobie radzi. Czasami podwładny może być lepiej przygotowany do rozwiązania konkretnego problemu niż sam menadżer.

  Delegowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegowanie uprawnień

   

  Delegowanie uprawnień –to powierzanie przez menadżerów swoim podwładnym części swoich obowiązków i uprawnień.

  Autorytet formalny – władza zalegalizowana przez organizację.

  Autorytet nieformalny – szacunek pracowników (nie posiada jednak funkcji kierowniczej).

  Podstawową przyczyną delegowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mc GREGOR

   

  Mc GREGOR – był twórcą teorii “X i Y”, która jest odzwierciedleniem postrzegania pracownika przez pryzmat pozytywny “Y” i negatywny”. Nie należy postrzegać pracownika wyłącznie negatywnie lub pozytywnie – wszystko jest zależne od danej sytuacji. Pracodawca przyjmując nas do pracy postrzega nas...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

   

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji – rozeznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty i ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja nieformalna

   

  Mała grupa – to zbiór osób stykających się ze sobą na tyle, aby każda z nich zyskała zasób wrażeń o pozostałych osobach jako indywidualnych wystarczający co najmniej do utrwalenia sobie samego faktu ich obecności.

  Organizacja nieformalna stanowi sieć osobistych powiązań między pracownikami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna

   

  Struktura organizacyjna jest to ogół takich stosunków między częściami zorganizowanej całości oraz między nimi a całością, które mają znaczenie ze względu na jej organizację. Tak zdefiniowana struktura organizacyjna jest przedstawiona w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym.

  Statyczna struktura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

   

  Wirtualny – (z łac. wirtus – moc) skuteczny, teoretycznie możliwy

  Korporacja wirtualna jest tymczasową siecią niezależnych przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców, a nawet konkurentów, połączonych dzięki technologii informacyjnej by natychmiast wykorzystać nadarzającą się, szybko mijającą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt

Do góry