Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Benchmarking - źródła informacji

  Charakterystyka

  Można wyróżnić następujące rodzaje benchmarkingu: wewnętrzny (gdzie wzorcami do porównań są obiekty znajdujące się w przedsiębiorstwie), zewnętrzny (nazywany też konkurencyjnym, przedmiotem analizy są w nim rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo z tej samej branży)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdzenie Modiglianiego-Millera

  Charakterystyka modelu MM

  W warunkach wolnej konkurencji (brak podatków, monopoli, ingerencji państwa) struktura kapitału, czyli proporcja między długiem a kapitałem akcyjnym, nie wpływa na wartość firmy - nie wpływa na jej zdolność do generowania zysków.

  Tylko decyzje inwestycyjne wpływają na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna - rodzaje

  Definicja

  Strategia personalna jest to długofalowa koncepcja dotycząca zasobów pracowniczych, zmierzająca do właściwego ich ukształtowania i zaangażowania, celem wsparcia organizacji w osiągnięciu powodzenia. Chodzi tutaj o strategię funkcjonalną - składową strategii firmy, powiązaną z innymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIMBO

  Charakterystyka

  BIMBO (Buy -in management buy –out) jest połączeniem management buy-out i management buy-in. Management buy-out polega na przejęciu większości udziałów istniejącej firmy przez obecny zarząd. Management Buy-In ma miejsce wówczas kiedy firma nabywana jest przez managerów spoza spółki. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal internetowy

  Portal internetowy

  Portal internetowy to taki rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin. Zazwyczaj portale internetowe zawierają mechanizmy internetowa|wyszukiwania informacji, plików, stron WWW. Wiele portali internetowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal internetowy

  Portal internetowy

  Portal internetowy to taki rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin. Zazwyczaj portale internetowe zawierają mechanizmy internetowa|wyszukiwania informacji, plików, stron WWW. Wiele portali internetowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny transferowe

  Charakterystyka

  Ceny transferowe są to ceny towarów, usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami, np. różnymi częściami międzynarodowego przedsiębiorstwa. Ponieważ cen tych nie wynegocjowano na wolnym rynku, mogą różnić się od transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt

Do góry