Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Sprzedaż wydzielonych części firmy

   

  Pozbywanie się części firm polega na wydzieleniu z firmy pewnych całości i ich sprzedaż innym przedsiębior­stwom lub osobom, tak iż przestają one stanowić całość z firmą macierzystą.

  Sprzedaż części Firmy jest formą normalnych zachowań przedsię­biorstwa, w odpowiedzi na zmiany zachodzące w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie firmy

   

  Nabycie firmy polega na zakupie i włączeniu do przedsiębiorstwa innej firmy lub wyodrębnionej części innej firmy. Transakcja ta przyj­muje przeważnie formę oferty przetargowej

  Wybór firmy (czy jej części), która może być nabyta przez przedsiębiorstwo, odbywa się według różnych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRUKTURYZACJA OPERACYJNA

   

  Restrukturyzacja operacyjna często nazywana jest restrukturyzacją zakresu działania. Podstawowymi przyczynami restrukturyzacji operacyjnej jest zagrożenie przejęciem i wadliwa struktura rządzenia firmą, a także zmiany zachodzące w otoczeniu oraz chęć poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

  Celem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

   

   

  Projektowanie stanowisk pracy polega na określeniu zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie.

  W ramach projektowania stanowiska pracy mamy do czynienia bezpośrednio ze specjalizacją stanowisk pracy. Określa ona zakres podziału ogólnych działań i zadań na mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zachowań w procesie komunikowania się

   

   

  Różne typy zachowań uczestników komunikowania się pozwalają na wypracowanie najlepszej strategii, która doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu.

  O sprawności funkcjonowania instytucji przesądza bez wątpienia odpowiednia organizacja pracy własnej i podległego zespołu pracowników każdego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /9 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak skutecznie oceniać kompetencje?

   

  Najistotniejszym bogactwem organizacji są ludzie chętni do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie posiadanych kompetencji. Ale jak badać poziom kompetencji pracowników i jak wykorzystać uzyskane informacje ? Odpowiedzią na powyższe pytania jest metoda zwana Centrum Oceny (Assessment/Development...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy i rodzaje kompetencji

   

  Istnieją różne poglądy na temat elementów kompetencji. Niektórzy utrzymują , że pojęcie kompetencji obejmuje zachowanie poszczególnych osób w trakcie pełnienia powierzonych im funkcji oraz wiedzę i umiejętności , które mają wpływ lub też leżą u podstaw tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

   

  Kompetencje jako potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników zostały spopularyzowane przez Boyatzisa (1982). Stworzył je na podstawie badań, które dowiodły, że istnieje tylko jeden czynnik pozwalający na odróżnienie menadżerów, którzy odnoszą sukcesy, od takich których działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

   

  Określenie zarządzanie przez cele (ZPC) zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w 1954r. w jego książce „The Practice of Management” ( Praktyka zarządzania). Od tego czasu ZPC wywołało wiele dyskusji, ocen i badań. Opracowano dużo podobnych programów, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /6 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceniania pracowników

   

  Zgromadzona do tej pory wiedza na temat technik oceniania jest bardzo obszerna. Całe zastępy badaczy weryfikowały różne sposoby skutecznego oceniania. Istnieje wiele metod oceny, różniących się pod względem oferowanych wyników, silnych i słabych stron, możliwości uniknięcia wymienionych problemów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 183

  praca w formacie txt

Do góry