Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie przez motywację

   

  Motywacja jest jednym z najwcześniejszych pojęć, z którymi zmagali się teoretycy i praktycy zarządzania. F.W. Taylorowi przypisuje się tradycyjny model motywowania i naukową organizację pracy. Zatem zarządzanie przez motywację to ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie nurtujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez innowacje

   

  Autorem tej techniki jest J. Juran. Zaprezentował ją na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. H. Bieniok podkreśla, że „zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie zmian, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wyniki

   

  W latach 60-tych P.F. Drucker zaprojektował technikę zarządzania, jaką jest zarządzanie przez wyniki, znana też pod nazwą zarządzania przez rezultaty. Według A.K. Koźmińskiego metoda ta posiada wiele elementów wspólnych z techniką zarządzania przez cele. Zakłada formułowanie konkretnych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

   

  Technika tego zarządzania została zainicjowana w połowie lat 50- tych w USA i J.W. Humble`a z Wielkiej Brytanii. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych około 30- 50% przedsiębiorstw skłania się ku stosowaniu tejże metody. Według H. Bienioka metoda ta jest bardzo wartościowa, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring

   

  Monitoring, metoda badań ekonomicznych, polegająca na długookresowej lub stałej obserwacji określonych zjawisk ekonomicznych, dziedzin gospodarki lub wybranych podmiotów gospodarczych, w celu poznania ich reakcji na działanie określonych czynników, zmieniających warunki ich występowania lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady negocjacji

   

   

  Negocjowanie obejmuje następujące obszary:

  Cena

  Data wygaśnięcia kontraktu

  Jakość oferowanych dóbr i usług

  Wielkość zamówienia

  Źródła finansowania

  Ryzyko

  Promocja

  Ubezpieczenie produktu

  Ogólnie można powiedzieć, że liczba zagadnień poddawanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /15 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK SPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Przedsiębiorczość nie jest terminem jednoznacznym. Jest bliskoznaczna względem przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Traktuje się przedsiębiorczość jako funkcję zarządu polegającą na podejmowaniu decyzji dla kierowania określonym typem organizacji. Jedni badacze pojęcie to rezerwują dla decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

   

  Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako pewna całość. Krzyżanowski przyjmuje zarządzanie jako wielce złożony proces polegający na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpiętość kierowania

   

  Rozpiętość kierowania decyduje o liczbie szczebli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformułowana teza, że im mniejsza przeciętna rozpiętość kierowania, a więc im mniejsza liczba podwładnych kieruje kierownik tym liczba szczebli zarządzania jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA

   

  Celem restrukturyzacji organizacyjnej jest poprawa sprawności i efek­tywności działania kadry zarządzającej poprzez istotne zmiany w struk­turze organizacyjnej. Stosunkowo rzadko występuje jako wyizolowane zjawisko, natomiast często towarzyszy restrukturyzacji zakresu działa­nia czy restrukturyzacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /10 352

  praca w formacie txt

Do góry