Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jak pisać listy półoficjalne i prywatne

   

  Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp. Poza sprawami o charakterze osobistym bywają one też wykorzystywane w celu załatwienia jakiejś sprawy urzędowej.

  W prowadzeniu korespondencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak pisać pisma urżędowe

   

  Wielostronna działalność człowieka wymaga posługiwania się rozmaitymi formami słowa pisanego. Jedną z nich są pisma urzędowe. Posługiwanie się nimi umożliwia załatwienie wielu spraw regulujących stosunki między urzędem a obywatelami oraz między różnymi zakładami pracy, instytucjami. Pisma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie korespondencji

   

  Prowadzenie korespondencji wymaga znajomości poruszanej problematyki, terminologii, doboru odpowiedniej formy pisma i umiejętności redagowania oraz organizowania obiegu pism od momentu ich przyjęcia poprzez przygotowanie pisma, aż do jego wysłania.

  W korespondencji dużą wagę przywiązujemy do treści...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpisywanie porozumień

   

  Podpisywanie porozumień ma charakter uroczysty i odbywa się z reguły w pomieszczeniu, które nie było wykorzystane podczas rozmów. Jeśli jednak dysponujemy jednym pomieszczeniem, podpisywanie umowy powinno się odbyć przy specjalnie do tego przygotowanym stole, który ustawiamy w odległości około...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje

   

  Zgodnie z panującymi zwyczajami, na początku negocjacji zabiera głos przewodniczący delegacji, pełniący honory gospodarza. Wita przewodniczącego i członków delegacji przybyłej na rokowania, następnie przedstawia członków swojej delegacji, wymieniając ich nazwiska oraz tytuły służbowe. Z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa urzędowa (służbowa)

   

  Rozmowy urzędowe prowadzi się dość często za pośrednictwem centrali telefonicznej. Telefonistka zgłaszając podaje nazwę instytucji, a jej główne zadanie sprowadza się do szybkiego i prawidłowego połączenia z odpowiednim numerem. Szybkie połączenie i uprzejmy głoś oddziałują korzystnie na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa przez telefon

   

  W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił poważny postęp w różnych dziedzinach życia, nie wyłączając telekomunikacji.

  Telefon stał się powszechnym środkiem porozumiewania się. Skonstruowano też nowe typy telefonów - telefony komórkowe, telefony z automatycznymi sekretarkami, rejestrującymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura obsługi klienta w sekretariacie

   

  Wszystkie ważniejsze osoby przybywające do szefa kontaktują się przede wszystkim z sekretarką. Jej zewnętrzny wygląd, sposób bycia, znajomość organizacji i załatwianych spraw dużo mówią również o całej instytucji. Jednym z ważniejszych zadań sekretarki jest zatem, uprzejme i życzliwe traktowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAVOIR VIRE W BIZNESIE

   

  Protokół obowiązujący w biznesie to reguły i normy poprawnego zachowania się w poszczególnych krajach. Działający na arenie międzynarodowej handlowcy powinni dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o wrażliwości miejscowych ludzi przed udaniem się na dany rynek. Negocjatorzy wędrujący po świecie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /3 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa kwalifikacyjna

   

  Na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca przeważnie przeprowadza krótki egzamin, sprawdzający znajomość języka obcego, czy programu komputerowego. Jest też pewien standardowy zestaw pytań, powtarzających się w większości rozmów kwalifikacyjnych, oto one:

  „Czy bierze pani pod uwagę ewentualną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /3 350

  praca w formacie txt

Do góry