Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metoda synektyczna (metoda Gordona)

   

  Metoda ta stworzona w 1961 r polega na twórczym łączeniu w całość elementów wcześniej rozproszonych , zaliczonych do innych dziedzin, lub związanych z innymi procesami. . Zasadą myślenia synektycznego jest twórcze i niestandardowe podejście do problemu polegające na świadomym i celowym negowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burza mózgów (brainstorming)

   

  Stworzona została w latach 30 w Stanach Zjednoczonych przez Alexa Osborna. Nazywana tez bywa sesją zbiorowej pomysłowości. . Stosuje się ją przy rozwiązywaniu problemów, które mogą mieć więcej, niż jedno dobre rozwiązanie. Na 20-30 minutowej sesji zbiera się specjalistów z danej dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks etyki menadżera

   

  Menedżera obowiązuje przestrzeganie prawa, ma działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  Menedżer respektuje ogólnoludzką etykę w swojej pracy, obowiązują go normy uczciwości, bezinteresowności, itp. We wszystkich obszarach aktywności zawodowej a także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza a religia

   

  Mimo, że już od kilku wieków etykę rozpatruje się również oddzielnie od religii, to jednak ta ostatnia zachowała swój duży wpływ na kształtowanie zachowań etycznych. Cztery główne religie świata, czyli buddyzm, chrześcijaństwo, islam i judaizm, znajdują się w niezręcznej sytuacji, gdyż z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka doradcy organizacyjnego

   

  Uczciwy doradca organizacyjny będzie kierował się generalnie, tak jak każdy człowiek „etyczny”, normami etycznymi społeczeństwa. Obowiązują go również, jaki i jego klienta i wszystkich uczestników życia gospodarczego, zasady etyki gospodarczej. W ramach zasad etyki gospodarczej doradcy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wywiad gospodarczy może być etyczny?

   

  Wywiad jest dziedziną działalności gospodarczej, która często bywa uznawana za coś z pogranicza przestępczości i wykradania tajemnic. Przeciętny człowiek słysząc to pojęcie wyobraża sobie tajnych agentów z filmów kryminalnych. Praktyka wygląda trochę inaczej szczególnie, jeśli spojrzymy na polski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczny negocjator

   

  Etyka jest bardzo ważnym aspektem negocjacji. Coraz częściej specjaliści z tej dziedziny wygłaszają zdania o tym, że negocjator skuteczny to negocjator etyczny. Wymaga jednak sprecyzowania co oznacza to określenie. Obserwatorowi stojącemu z boku może się bowiem wydawać, że w rokowaniach obie strony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /6 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka marketingu

   

  Najwięcej kontrowersji co do etyki marketingu budzą następujące dziedziny:

  zdobywanie informacji o konkurencji,

  definiowanie rynku docelowego,

  niepełna prawda lub fałsz w reklamie.

   

  Zdobywanie informacji o konkurencji odbywa się z następujących źródeł:

  od pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła etyki w biznesie

   

  Zasad postępowania i norm etycznych możemy szukać w świętych księgach każdej religii. Znajdujemy je również w wielu dziełach filozoficznych. Wskazują one na pewne kanony zachowania. Każda sekta czy jakakolwiek zbiorowość ma swoje określone normy, które określają swobodę zachowań. Nie koniecznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia etyki

   

  U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich. Zwyczaje takie z czasem stawały się wspólne dla coraz szerszych grup. W ten sposób powstawały normy. Nieprzestrzeganie norm było z czasem karane. W ten sposób zrodziło się prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 398

  praca w formacie txt

Do góry