Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WYCENA LASÓW

  Lasem jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, okryty roślinnością leśną (drzewami, krzewami i runem leśnym) lub częściowo jej pozbawiony. Może on być przeznaczony do produkcji leśnej, stanowić rezerwat przyrody, wchodzić w skład parku narodowego. Lasy ściśle związane z gospodarką...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI STRUKTURALNE

  Wskaźniki piramidalne, wskaźniki wykazujące duży stopień syntezy (np. wskaźniki rentowności majątku lub kapitału własnego), analizowane mogą być zgodnie z wymaganiami podejścia systemowego, zakładającego w odpowiednio rozwiniętym zakresie respektowanie ich nadrzędności i podrzędności. Na tej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA STAWÓW RYBNYCH

  Stawy rybne są zbiorniki wody stojącej lub przepływającej, przeznaczone do hodowli, chowu lub czasowego przetrzymywania ryb. Są one wyposażone w budowle i urządzenia nawadniająco-odwadniające, niezbędne do regulowania poziomu wody w stawie.

  W.s.r. powinna obejmować grunty pod wodami, wodę i zawarte w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA

  Financial leverage ratios, umożliwiają w szczególności orientację o stopniu zaangażowania kapitałów własnych i obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Pozwalają one na rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz w pewnej mierze efektywności tego zaangażowania. Część z nich określa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

  Wskaźniki z giełdy można podzielić na trzy podstawowe grupy: indeksy giełdowe, wskaźniki finansowe spółek giełdowych oraz stopy bankowe. Wspomagane są one przez kursy walutowe, oprocentowanie wkładów, kursy obligacji itp. Indeksy giełdowe są podstawowymi w.g. Mają one za zadanie w sposób syntetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-SPOŻYWCZY

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora spożywczego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora spożywczego jest identyczny jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG indeks WIG-Spożywczy jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru. Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-TELEKOMUNIKACJA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora telekomunikacji, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora telekomunikacji i informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRUSY

  Należą do złośliwego oprogramowania, wykorzystującego słabe punkty programów użytkowych, systemowych i narzędziowych w celu ich uszkodzenia. Złośliwe oprogramowanie dzieli się na wymagające programu gospodarza i niezależne. Oprogramowanie wymagające programu gospodarza dzieli się na boczne wejścia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

  Aport, wkład rzeczowy, określone w umowie lub statucie świadczenie niepieniężne wspólnika w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcje (w spółce akcyjnej).

  Stanowi formę pokrycia kapitału podstawowego w spółce. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD PIENIĘŻNY

  Wkład gotówkowy, określone w umowie lub statucie spółki świadczenie pieniężne wspólnika dokonywane przez wręczenie gotówki bądź przy użyciu pieniądza bankowego (czyli w trybie rozliczeń bezgotówkowych) w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcje (w spółce akcyjnej)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt

Do góry