Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wady umów outsourcingowych

   

  Klienci decydując się na outsourcing muszą sobie uświadomić, że istnieje niebezpieczeństwo, iż firma outsourcingowa nie wywiąże się z wcześniej uzgodnionych zobowiązań, zrealizuje usługę w mniejszym zakresie lub nie dotrzyma terminów umowy. Zawsze istnieje zagrożenie, że usługodawca może w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy wdrożenia umowy outsourcingowej

   

  Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę.

  Podpisanie „Umowy Serwisowej i Administracyjnej” na okres trzech miesięcy. W tym okresie zazwyczaj następuje uporządkowanie systemy informatycznego klienta oraz wypracowanie procedur współpracy obu stron z uwzględnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej

   

  W wyniku podpisania umowy outsourcingowej zleceniodawca może odnieść wiele korzyści. W zależności od tego w jakiej sferze działalności firmy będzie obowiązywał outsourcing mogą to być następujące korzyści:

  Obniżenie kosztów, ponieważ nie musi ponosić kosztów związanych z stworzeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele właścicieli a funkcje społeczne przedsiębiorstw.

   

  Przedsiębiorstwa tworzone są w celu realizacji dążeń swoich twórców. Dążenia te najczęściej wynikają z pobudek egoistycznych, które w większości ludzi i w większości organizacji zdecydowanie dominują nad pobudkami altruistycznymi. W gospodarce rynkowej celem tym jest maksymalizacja korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja i cele przedsiębiorstwa

   

  Punktem wyjścia do opracowania strategii powinno być uświadomienie sobie lub określenie (w wyniku przeprowadzone analizy) misji i celów przedsiębiorstwa. Misja jednak w przeciwieństwie do wielu celów powinna mieć charakter bardziej trwały. Pojęcie misji chociaż powszechnie uznawane, nie jest do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie konkurencyjne Portera

   

  Michael Porter opisuje trzy konkurencyjne strategie, które – jak sądzi – nadają się do szerokiej gamy organizacji w różnych gałęziach1. Porter sugeruje, że jednostka powinna szczegółowo analizować swoją branżę i następnie zdefiniować niszę konkurencyjną, przyjmując jedną z trzech strategii:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna konkurencja

   

  Myślenie strategiczne uważane jest za niezbędny element skutecznego rozwoju

  organizacji, gdyż wprowadza do niego planowość i racjonalność. Wzrost bez strategii przypomina grę hazardową o wysokim stopniu ryzyka i niepewności. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje jedna, uniwersalna strategia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia jako plan generalny

   

  Koncepcja strategii wywodzi się ze starożytności. Wyraz ten pochodzi z greckiego strategia, co oznacza sztukę dowodzenia. Skuteczni greccy dowódcy wojskowi musieli dowodzić armią, zdobywać i utrzymywać terytorium, bronić miasta przed inwazją, niszczyć nieprzyjaciół, itd. Każdy z tych celów wymagał...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zarządzania strategicznego

   

  misja przedsiębiorstwa – która określa po co i dla czego przedsiębiorstwo istnieje

  wizja strategiczna – wskazuje sytuacje w jakiej przedsiębiorstwo pragnie i może znaleźć się w przyszłości

  cele i zadania – to co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości, to co musi być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwem

   

  Zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwem – to zorientowane ryzyko konkurencyjne otoczenia w jakim znajduje się przedsiębiorstwo które powinno być otwarte na zmiany.

   

  Myślenie: kompleksowe, trzeba wykorzystać wszystkie środki jakie przedsiębiorstwo posiada do realizacji zadań.

  Na sukcesy mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt

Do góry