Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Historia aliansów

   

  Historia aliansów strategicznych jest równie stara, jak historia gospodarcza świata. Już starożytni Fenicjanie, następnie Grecy i Rzymianie dostrzegali korzyści płynące z międzynarodowej współpracy w dziedzinie handlu oraz wspólnego zagospodarowywania i utrzymywania podbitych terenów. Bez historycznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zawierania aliansów

   

  Przesłanki zawierania aliansów to zewnętrzne uwarunkowania funkcjo-nowania i rozwoju przedsiębiorstw, które skłaniają je do poszukiwania nowych kierunków rozwoju i strategii konkurencyjnych. Każde przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o przystąpieniu do aliansu bierze pod uwagę – oprócz sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /4 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele zespołów projektowych

  Rodzaje struktur

  Organizacja zespołu projektowego wskazuje na dojrzałość organizacji i jej podejście do tego zagadnienia.

  Można wyróżnić następujące modele budowy zespołów projektowych:

  Struktura sieciowa demokratyczna dość równy udział członków w podejmowaniu decyzji rola lidera może być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik użyteczny

  Charakterystyka

  Wynik użyteczny oznacza właściwą dla celu procesowego opinii dobraną metodę badawczą, ze stosownie zinterpretowanymi wynikami, tak aby oparta na nich wnioski końcowe z przeprowadzonych badań, były użyteczne w procesie i sformułowane w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Leavitta

  Model Organizacji Leavitta

  W 1965 roku H.J. Leavitt sformułował model organizacji, który nazywany jest również "diamentem Leavitta". Zakłada on, że organizacja jest złożonym uporządkowanym systemem zbudowanym z czterech elementów: zadań, techniki, struktury i ludzi. Elementy te można również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kapitału intelektualnego

  Definicja

  Teoria kapitału intelektualnego - z punktu widzenia teorii najciekawszym i najcenniejszym wyróżnikiem najlepszych przedsiębiorstw staje się zdolność pozyskiwania kapitału intelektualnego. Głównym pomysłodawcą teorii jest G. Hamel.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chronometraż

  Definicja

  Chronometraż to technika mierzenia czasu, która pozwala okreslić jego normy potrzebne na wykonanie zadania roboczego lub jego części. Charakterystyczną cechą jest pomiar czasu trwania elementów pracy, które powtarzają się cyklicznie.

  Chronometraż ma zastosowanie w badaniach dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kosztów transakcyjnych

  Zasadniczą trudność w teorii kosztów transakcyjnych stanowi zestawienie wszystkich rodzajów takich kosztów. W literaturze przedmiotu dostępne są jednak propozycje ogólnych klasyfikacji w tym zakresie. W tablicy przedstawiono zestawienie opracowane w oparciu o propozycje O. Williamsona [1], będącą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso gwarantowane

  Inkaso gwarantowane

  Inkaso gwarantowane - znajduje zastosowanie, gdy eksporter, pragnąc zabezpieczyć się przed ryzykiem nieterminowego wykupienia inkasowanych dokumentów przez importera, żąda gwarancji bankowej. Gwarancji udziela bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów złożonych do inkasa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cicha

  Istota spółki cichej

  Spółka cicha jest umową, na mocy której jeden ze wspólników (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz innego kontrahenta, prowadzącego przedsiębiorstwo lub innego rodzaju działalność zarobkową. W zamian za to, wspólnik cichy uczestniczy. Spółka cicha, choć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 880

  praca w formacie txt

Do góry