Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw

   

  Po części teoretycznej warto przedstawić kilka przykładów aliansów polskich przedsiębiorstw istniejących w rzeczywistości.

  Motywem polskiego właściciela przedsiębiorstwa Polkolor było dążenie do uniknięcia bankructwa za wszelką cenę. Alians za znanym francuskim koncernem, nawet na trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /7 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrakcyjność lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce

   

  O zainteresowaniu inwestorów zagranicznych zakupem lub zawarciem spółki z lokalnym przedsiębiorstwem decyduje w pierwszej kolejności ocena atrakcyjności i ryzyka inwestycyjnego związanego z danym krajem, w następnej kolejności – atrakcyjność oferty na lokalnym rynku przedsiębiorstw. Najpierw wybiera...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i zakres aliansów strategicznych w Polsce

   

  Podstawę prawną do tworzenia aliansów w formach nieudziałowych i niekapitałowych tworzą w Polsce przepisy prawa cywilnego i handlowego. W formie umów handlowych i cywilnych mogą być zawierane między przedsiębiorstwami różnego rodzaju umowy i porozumienia o współpracy dotyczące badań, produkcji czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /8 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI STRATEGICZNE MIĘDZY FIRMAMI KONKURENCYJNYMI.

   

  Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tych aliansów najczęsciej realizowane są z powodeniem Jednak mogą mieć również nieprzewidywalne długookresowe konsekwwencje.

  Alianse wspólnej integracji – są znacznie częściej niż inne rodzaje aliansów zrywane przed zakończeniem realizacji projektu. Są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE ALIANSÓW

   

  Ze względu na formę organizacyjno-prawną alianse możemy podzielić na :

  formalne

  nieformalne .

  alianse nieformalne – porozumienia przedsiębiorstw, nie mające odzwierciedlenia w podpisanych dokumentach. Często przyczyną zawierania tego typu alinsów jest podejmowanie działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROZUMIENIA MIĘDZY SEKTOROWE.

   

  Polegają na współpracy przedsiębiorstw, których działalność należy nie tylko do różnych sektorów, ale także do różnych ciągów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa przystępują do zawierania porozumień międzysektorowych wtedy, gdy starają się rozszerzyc dotychczasowy rodzaj działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTNERSTWO WERTYKALNE

   

  Łączy przedsiębiorstwa funkcjonujące w dwóch następujących po sobie sektorach działalności w ramach tego samego ciągu produkcyjnego . Partnerstwo wertykalne wpisuje się w problematykę strategii „ make or buy”, czyli produkować tzn. wykonac samemu, czy zlecić wykonanie innemu (kupić). Chodzi tu o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELONARODOWE SPÓŁKI JOINT VENTURE

   

  Łaczą przedsiębiorstwa pochidzące z różnych krajów. Wielonarodowe spółki joint venture są przawie zawsze tworzone przez przdsiębiorstwa partnerskie mające nierównoważne kompetencje i zasoby – jedno pochodzi z kraju roziwniętego, drugie z kraju będącego w drodze rozwoju.

  Jeden z partnerów rozwinął...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alianse komplementarne.

  Łączą przedsiębiorstwa, które biora udział w realizacji projektu wnosząc aktywa i kompetencje. Najczęściej jedno przedsiebiorstwo rozwija produkt, a drugie zajmuje się jego sprzedażą we własnej sieci handlowej. Alianse tego rodzaju najczęściej są nawiązywane tylko przez dwa przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alianse wspólnej integracji

   

  Alianse te są nawiązywane przez partnerów o porównywalnych rozmiarach. Ich celem jest uzyskanie korzyści (oszczędności skali produkcji) częśi składowych lub określonej fazy produkcji. Te wspólne elementy są dołączane do produktów, które pozostają specyficzne dla każdego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 627

  praca w formacie txt

Do góry