Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Historia controllingu

   

  Idea controllingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1778 roku funkcjonowała w centralnej administracji państwowej instytucja „comptrollera”. Po raz pierwszy nazwa controlling użyta została w 1892 roku jako nazwa stanowiska pracy zaplanowanego w firmie General Electric Company, przy czym stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie lateralne i liniowe

   

  Wzorzec ten powstał na podstawie szkoły zasobów i koncepcji przewagi konkurencyjnej opartej na głównych kompetencjach firmy. Przewaga strategiczna może mieć charakter skoncentrowany lub rozproszony w całej organizacji. Przewaga skoncentrowana leży w konkretnym aspekcie działalności, np. niskie koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /12 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spójne i niespójne strategie

   

  Każda firma musi rozwiązywać wiele problemów w budowaniu swej strategii. Najważniejsze z nich to: tempo wprowadzanych innowacji ( dot. decyzji firm o wkładach na badania i rozwój, wprowadzaniu nowych wyrobów, koncentracji na obronie swych pozycji rynkowych, walce o koszty ); stopień elastyczności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak konkurować

   

  Aby skutecznie budować przewagę nad konkurencją firma może: zaproponować odbiorcy ceny niższe niż u konkurencji; albo wyrób będzie droższy, ale z powodu wyższej użyteczności klient zapłaci za niego więcej; lub też firma będzie konkurować na wielu rynkach lub segmentach; albo skoncentruje się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domena: wybory rynków i produktów

   

  Jest to ważny element budowy strategii firmy. Na rynki i produkty firmy trzeba patrzeć biorąc pod uwagę trzy podstawowe kryteria: misję, opłacalność i innowacje, czyli rewolucyjne zmiany reguł gry strategicznej. Dlatego właśnie kierownicy muszą ciągle analizować rynki i produkty firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie misji firmy

   

  Tu należałoby wyjaśnić znaczenie słów- kluczy, jakimi są „wizja”, „misja” i „cele” , bo one stanowią pierwszy i najważniejszy element w budowaniu strategii każdej organizacji.

  Wizja jest koncepcją przyszłości firmy, fundamentalną aspiracją, która powinna być wspólna tak dla kierowników jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest plan strategiczny, pojęcie i zasady jego sporządzania

   

  Jest to całościowy plan organizacji dotyczący alokacji zasobów i priorytetów potrzebnych do realizacji celów strategicznych. PS na drodze dekompozycji jest powiązany z planem taktycznym, ten zaś z planem operacyjnym. PS są długookresowe (od 5 do 10 lat, niekiedy więcej). Zasady sporządzania:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Total Quality Management (TQM)

   

  Kompleksowe zarządzanie jakością TQM jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, która uczyniłaby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach organizacji. W ciągu ostatnich 4 lat znaczne zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja

   

  Dywersyfikacja oznacza zróżnicowanie działalności gospodarczej, rozszerzenie asortymentu produkcji i sprzedaży, odchodzenie od jednobranżowości. Proces dywersyfikacji polega na rozwijaniu przez istniejące zakłady nowych rodzajów produkcji, tworzeniu nowych zakładów wytwarzających różne produkty i na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy zarządzania

   

  Etapy zarządzania:

  -Analiza strategiczna

  -Generowanie wyjściowych wariantów strategii

  -Ocena i wybór strategii

  -kontrola i weryfikacja strategii

  Koncepcja zarządzania obejmuje:

  -Analizę pozycji wyjściowej firmy i perspektywy jej rozwoju

  -identyfikacje celów firmy oraz określenie na ile obecne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry