Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Warunki sukcesu w aliansach strategicznych

   

  Na podstawie modeli teoretycznych i badań największych światowych aliansów strategicznych wyodrębniono następujące czynniki decydujące o sukcesie w aliansach1:

  wspólnicy powinni wnieść do aliansu komplementarne umiejętności, potencjał i pozycję rynkową;

  pokrywanie się rynków, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystne efekty aliansów strategicznych

   

  Wśród korzystnych efektów aliansów strategicznych wymienia się1:

  korzyści skali wynikające z akumulacji doświadczeń,

  zmniejszenie kosztów dotyczących badań, a także poprzez udostępnienie sobie wynalazków technologii bez konieczności kupowania licencji,

  minimalizacja ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy aliansu

   

  Motywy aliansu według kolejności ważności motywu1:

  uzyskanie dostępu do lokalnego rynku

  przekształcenie firmy w firmę globalną

  zmniejszenie ryzyka działalności

  pokonanie barier wejścia na rynek

  rozwinięcie związków kulturowych

  zminimalizowanie inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele aliansów strategicznych

   

  Cele aliansów strategicznych mogą być różne. Przystępując do kalkulacji opłacalności projektu nie można zapominać, że podstawowym celem porozumień pomiędzy firmami jest osiągnięcie zysku z zainwestowanego kapitału.

  Cele aliansów –według kolejności ważności celu1:

  rozwój wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie aliansów strategicznych

   

   

  Alians strategiczny jest formą realizacji międzyorganizacyjnych strategii co najmniej dwóch partnerów, którzy zachowują wspólnie uzgodnioną autonomię i pozostają jednostkami niezależnymi w zakresie działań nie wchodzących w obszar porozumienia. Alians jest względnie trwałym układem kooperacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy globalizacja zniszczy tożsamość narodów, czy raczej poszerzy granice wolności jednostek?

   

  NAJBARDZIEJ podstępne ataki na globalizację nie dotyczą gospodarki, problemów społecznych, etnicznych, a przede wszystkim kulturalnych. Argumenty w tej kwestii ujawniły się okazji starć w Seattle w 1999 r. i zostały powtórzone ostatnio w Davos, Bangkoku i Pradze. Oto one:.

  Zniknięcie granic narodowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowe versus polityczne strategie multikulturalizmu

   

  Problem narzucania kulturowych wzorów konsumpcji przez całą machinę reklamy i innych oddziaływań masowych, wdrażania do ról społecznych, słowem „przerabiania” wszystkich na konsumentów i w ten sposób uzyskanie oczeki­wanych zachowań, przewidywalności reakcji ludzi, dla których konsumpcja staje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura globalna, global governance i ład światowy

   

  Globalizacja to wielka restrukturyzacja świata, globalna rewolucja pro przemysłowa, pierwszy w dziejach proces społeczny, który dotyka wszystkich ludzi - wyjąwszy może zaszyte gdzieś jeszcze w interiorze Amazonii plemiona - nie­zależnie od tego, czy są oni tego świadomi. Wpływ jest tym większy, im...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje kultur lokalnych na globalizację

   

  Podział na bogatych i biednych to jak podział na dwie rasy. Znany finansi­sta Jacques Attali przewiduje, że na świecie wyłoni się kilkudziesięciomilionowa superklasa nomadów dysponująca środkami łączności, produkcji i około miliardowa podklasa szukających szans przeżycia. Reszta to będzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy globalizacja prowadzi do powstania kultury globalnej?

   

  Na początku lat dziewięćdziesiątych procesy społeczne w skali międzynarodowej wydawały się klarowne: globalizacja, w tym - a może przede wszystkim - kultury, wydawała się nie tylko przesądzona, ale także jawiła się jako megatrend, który tłumi wszystkie inne, tak jak to miało miejsce w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 408

  praca w formacie txt

Do góry