Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kierowanie rekrutacją

   

  Kierowanie rekrutacją – dla menadżera prowadzenie rekrutacji rozpoczyna się od planów zatrudnienia i strategii organizacji. Ze względu na koszty rekrutacji należy przeprowadzić wtedy gdy nie ma się odpowiednich zasobów wewnątrz organizacji oraz gdy zapotrzebowanie na pracowników znajduje potwierdzenie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie stosunkami pracowniczymi

   

  Kierowanie stosunkami pracowniczymi – stosunki pracownicze są to wzajemne stosunki robocze między różnymi grupami pracowników. Należy zmierzać do osiągnięcia wysokiego poziomu zaufania i współpracy. Model doskonały to zjednoczenie załogi w dążeniu do realizacji celów przedsiębiorstwa. Warunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak łagodzić konflikty?

   

  usuwać ich przyczyny,

  stosować reguły i procedury,

  ograniczyć interakcje międzygrupowe,

  zaangażować wszystkie strony w rozwiązywanie wspólnego problemu,

  ustalić powiązania między grupami i ich pozycje,

  przesuwać pracowników z jednej grupy do drugiej,

  ustalić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  25 cech uznanych za najbardziej cenne na najwyższym szczeblu zarządzania

   

  umiejętność podejmowania decyzji,

  przywództwo,

  prawość,

  entuzjazm,

  wyobraźnia,

  chęć do ciężkiej pracy,

  umiejętności analityczne,

  zrozumienie dla innych,

  umiejętność dostrzeżenia okazji,

  umiejętność sprostania nieprzyjaznym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wpływać na zachowanie innych

   

  szukanie pomysłów skutecznie pobudza (w 9 na 10 przypadków) drugą osobę do wysuwania propozycji; jest właściwe, gdy chcemy skorzystać z czyjegoś dorobku,

  wysuwanie pomysłów częściej wywołuje sprzeciw niż poparcie (czy wykazywanie trudności); w 4 na 10 przypadkach wykazywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans prywatyzacji

   

  Oceniając tempo powstawania sektora prywatnego w Polsce, trzeba wyraźnie odróżnić dwa jego podstawowe źródła: rozwój prywatnej przedsiębiorczości polegającej na zakładaniu od podstaw nowych firm (tzn. prywatyzację oddolną, nazwaną także założycielską), oraz zmniejszenie rozmiarów sektora...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /7 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i cel prywatyzacji

   

  Kolejne reformy systemu funkcjonowania gospodarki w ostatnich latach, w istniejących stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej, nie przyniosły należytych rezultatów. Reformy te nie doprowadziły do rozszerzenia postępu technicznego, nie doprowadziły do dostosowania produkcji dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /4 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

   

  Po okresie zachwytów nad „nową formą konkurencji”, jak nazywa się niekiedy alianse, w literaturze pojawia się coraz więcej opinii krytycznych, wskazujących na pułapki i niebezpieczeństwa podejmowania współpracy ze swoimi konkurentami. Wątpliwości te pojawiły się w okresie eksplozji aliansów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKŁADY ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

   

  Międzynarodowy alians strategiczny browaru Grolsch:

  Przykładem aliansu strategicznego może być przedsięwzięcie znanego holenderskiego koncernu Grolsch. Musiał on sprzedać swój browar w Niemczech Wickuler GmbH firmie niemieckiej Brau & Brunnen AG, która zajęła się dystrybucją piwa Grolscha w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIANSE STRATEGICZNE W POLSCE

   

  Biorąc pod uwagę rozwój polskiej gospodarki w latach 90-tych nasuwa się refleksja, że zbyt wcześnie jest mówić o wielkich aliansach strategicznych podobnych do tych, które mają miejsce pomiędzy wielkimi korporacjami na świecie w ramach powszechnie postępującej globalizacji.

  W warunkach polskich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 641

  praca w formacie txt

Do góry