Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Model kapitału ludzkiego

   

  Model ten zakłada współpracę i współdziałanie między pracownikami . Wychodzi się z założenia , że na końcowy efekt firmy mają wpływ nie tylko najlepsi pracownicy , ale cała załoga . Wyklucza się rywalizacje jako szkodliwą pracę. Dużą uwagę przywiązuje się do lojalności pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRM

   

  Powstało w latach 60 ’s, a zostało udoskonalone w latach 80 ‘s. Twórcami byli m.in. Maslow, Likert, Mc Gregor, Drucker.

  W koncepcji tej bierze się pod uwagę:

  wzrost znaczenia konkurencji międzynarodowej,

  wzrost poziomu wykształcenia pracowników,

  szeroki rozwój postępu technicznego i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONAL MANAGAMENT

   

  Koncepcja ta została wprowadzona w pierwszej połowie XX w, powstała na bazie tayloryzmu. Podstawowe założenia ideologiczne:

  Uważa się, że pracownik jest mało samodzielny, raczej niechętny do wykonywania pracy; aby mógł on wykonywać dobrze swoją pracę, należy mu ją odpowiednio zorganizować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing personalny i zarządzanie

   

  Jeśli pomiędzy pojęciami „słowo” i „czyn” w marketingu personalnym zakładu istnieją ogromne różnice, to również istnieją luki pomiędzy deklarowanymi zasadami oraz działaniami marketingu personalnego i zarządzaniem.

  Oznacza to, że podejmuje się zbyt mało starań usunięcia tych rozbieżności, co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /3 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW

   

  Jedną z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywaną we wszystkich organizacjach, jest rekrutacja personelu. Pozyskiwanie pracowników nie zawsze jes sprawą łatwą, zależy bowiem od szeregu czynników, wymaga i pochłania środki finansowe. Nakłady finansowe oraz koszty związane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się

   

  Komunikowanie się jest zjawiskiem występującym na co dzień w kontaktach rodzinnych, towarzyskich i oczywiście w środowisku pracy.

  Równocześnie, obserwując w praktyce funkcjonowanie ludzi w organizacji, nierzadko dostrzega się deficyt w sposobie mówienia i słuchania, czyli w sztuce komunikowania się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW

   

  Ocenianie pracowników może odbywać się w sposób bardziej lub mniej sformalizowany. Sposób, w jaki dokonujemy oceny pracowników, zgodnie z ustalonym wcześniej celem oceniania oraz w ramach przyjętych kryteriów, określa się techniką oceniania. Decyduje ona m. in. o tym: jak będziemy zbierać informacje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /13 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKI, CELE I KRYTERIA OCENIANIA

   

  Ocenianie pracowników zajmuje szczególne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ może być wykorzystywane przy wykonywaniu pozostałych funkcji w tym procesie.

  Oceniać pracownika lub kierownika - to wyrażać w formie ustnej lub pisemnej swój osą o nim lub inaczej mówiąc, wartościować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA FUNKCJI PERSONALNEJ

   

  W każdej organizacji można wyróżnić pewien zestaw podstawowych funkcji, które są niezbędne do osiągania jej celów. Jedną z nich jest funkcja personalna dotycząca efektywnego pozyskiwania i wykorzystania zasobów ludzkich firmy. Funkcja ta, określana współcześnie najczęściej terminem „zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL ZARZĄDZANIA PERSONELEM

   

  Organizacje gospodarcze i społeczne, zarówno te dążące do zysku, jak i wolne od przymusu pomnażania kapitału, mają wiele wspólnych cech. Najważniejsza z nich to naturalna dążność do wzrostu efektywności działania. Warunkiem tego wzrostu jest doskonalenie organizacji pracy. W szerokim uogólnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /8 040

  praca w formacie txt

Do góry