Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  OCENIANIE PRACOWNIKÓW

   

  OCENIANIE – proces długotrwały, łączy się z obserwacją pracownika w pewnych przedziałach czasu i na podstawie wyznaczonych kryteriów. Ocenianie może również oznaczać wymianę poglądów osób wchodzących w skład zespołu oceniającego.

  OCENA – wykształcony już sąd o całości zachowania się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /11 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY

   

  Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony. Następuje odchodzenie od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu do zatrudnienia w częściowym wymiarze czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /4 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH

   

  Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z ustalaniem zapotrzebowania na pracownika oraz analizą możliwości zaspakajania tego zapotrzebowania. Ma ono 2 aspekty:

  ilościowy: dotyczy liczby pracowników niezbędnych do realizacji działań organizacji oraz czasu pracy jaki będzie miał do dyspozycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY POLITYKI PERSONALNEJ

   

  Organy przedsiębiorstwa lub spółki

  a) w spółce:

  akcjonariusze

  rada nadzorcza

  zarząd

  b) w przedsiębiorstwie państwowym

  rada pracownicza, która uchwala regulamin pracy, realizuje funkcje kontrolne, opiniuje porozumienia, podejmuje różne rozwiązania dotyczące załogi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY POLITYKI PERSONALNEJ

   

  Są ujęte w różnej formie. Realizując politykę personalną musimy przestrzegać zarówno konstytucji jak i przepisów kodeksu pracy oraz przepisów, które są w prawie międzynarodowym.

   

  Pierwsza – ludzie są najważniejsi dla działania firmy a efektywne kierowanie jest podstawą sukcesu.

  Druga – warunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY ROZWOJU ZARZADZANIA KADRAMI

   

  Przełom XIX i XX w. zwany okresem efektywnego wykorzystania ludzi. Najważniejsze było: wydajność, pracownicy otrzymywali normy pracy, motywowano ich za pomocą bodźców materialnych, wydajność normy stanowiła o ocenie ludzi. Ludzi tratowano na równi z innymi zasobami np...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /4 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POLITYKI PERSONALNEJ

   

  Związane z restrukturyzacją – restrukturyzacja to zmiana w sferze zatrudnienia (informatycy, wizarzyści); rynek klienta zmusza nas do zmian. Cele te dotyczą:

  zmiany „rynku producenta na rynku klienta”: oznacza to, że nie wystarczy tylko umieć produkować, ale i rozpoznać upodobania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy szkoleń

   

  Przyuczenia na stanowisku pracy – dotyczy prac o niezbyt wysokim stopniu złożoności, najczęściej robotniczych. Pracownik doświadczony, o dłuższym stażu pracy, praktyce w zawodzie udziela młodszemu pracownikowi rad i wskazówek dotyczących sposobu wykonania pracy, obsługi urządzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA REKRUTACJI

   

  Wyróżnić można 3 strategie rekrutacji:

   

  aktywna

  pasywna

  mieszana

   

  AKTYWNA

  Polega na tym, że sam pracodawca uruchamia działania mające na celu pozyskanie niezbędnaj ilości kandydatów. Strategię aktywną stosują firmy mało atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /6 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA DELFICKA

   

  METODA DELFICKA oparta jest na grupie ekspertów wybranych spośród pracowników wewnątrz firmy lub ekspertów częściowo z firmy i spoza niej. Zespół moż mieć różne zadania do wykonania, ale najczęściej ostatecznym zadaniem jest opracowanie prognozy dla wybranych obszarów (np. w zakresie planowania)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt

Do góry