Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BONIFIKATA

  Refakcja, opust od ceny sprzedaży, przyznawany z powodu gorszej jakości produktów, ubytków naturalnych, warunków dostawy. B. może być przyznana na życzenie kupującego (przez złożenie uzasadnionej reklamacji) lub z inicjatywy sprzedającego. W przypadku sprzedaży produktów narażonych na naturalne ubytki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROKER

  Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny, w świetle ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym b. jest osoba fizyczna albo prawna mająca wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru b.

  Zezwolenie wydaje się na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET

  Istnieje wiele definicji b. jako instytucji publiczno-prawnej. Z ekonomicznego punktu widzenia b. to scentralizowany zasób pieniężny przeznaczony na pokrycie stałych potrzeb społeczeństwa, gromadzony i rozdzielany w formie bezzwrotnej.

  Z prawnego punktu widzenia b. państwa to roczny plan dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON

  Dłużny papier wartościowy z terminem wykupu nieprzekraczającym roku, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela bonu, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia w terminie wynikającym z warunków emisji. Bon jest dokumentem na okaziciela, ale może występować...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS LIKWIDACYJNY

  Bilans sporządzony na początek i na koniec likwidacji przedsiębiorstwa. Wycena składników majątku odbywa się według zasad obowiązujących przy domniemaniu zaniechania kontynuacji działalności.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BESSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej „rynkiem niedźwiedzia”, charakteryzująca się wzmożoną wyprzedażą papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym znacznym trwałym spadku cen.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS OTWARCIA

  Może być również bilansem założycielskim, sporządzonym na podstawie inwentarza, a będącym zestawieniem składników majątku i kapitału na dzień rejestracji spółki w sądzie lub na dzień wpisu do ewidencji gospodarczej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KSIĘGOWYCH

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych księgowych, rozwijające się środowisko informatyczne rachunkowości zwiększa jej możliwości informacyjne i podnosi komfort pracy księgowych, ale zarazem samoczynnie nie chroni przed wieloma zagrożeniami, takimi jak ryzyko utraty danych i zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS PŁATNICZY

  Zestawienie wszystkich transakcji prowadzonych przez kraj z zagranicą, czyli łączna wartość dewiz napływających do kraju oraz wszystkie wydatki dewizowe kraju. Transakcje w b.p. są dzielone na dwie grupy: bieżące oraz kapitałowe i finansowe.

  W zakres bieżących dochodów i wydatków (tzw. rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁY REWIDENT

  Audytor, osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych na podstawie upoważnienia ustawowego, na zasadzie wyłączności, oraz do wyrażania opinii na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania określonych danych finansowych (atestu) o ich rzetelności (zgodności z prawdą materialną) i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /6 941

  praca w formacie txt

Do góry